» Kongres Hradecké vakcinologické dny » XI. Hradecké vakcinologické dn...
1. 10. 2015

XI. Hradecké vakcinologické dny 1. - 3.10.2015

Prezentace (PDF soubory):

Bartková D. - Komplikovaná hemofilová meningitida u kojence
Beran J. - Fyziologie imunitní odpovědi na očkování
• Blechová Z. - Pertuse jako mezigenerační problém (není souhlas autora)
Cabrnochová H. - Aktuality v očkování 2015
Cabrnochová H. - Hemofilová meningitida - ochrana v rámci pravidelného očkování
Cabrnochová H. - Vliv sérologických přehledů na očkovací praxi
• Ciupek R. - Hromadný výskyt invazivních pneumokokových onemocnění na plicním oddělení (není souhlas autora)
Fabiánová K. - Očkování těhotných proti pertusi (Současné strategie očkování a prevence pertuse?)
Fránová D. - Co nového přinesly sérologické přehledy 2013 kromě výsledků sérologických?
Chlíbek R. - Pneumokoková vakcinace aneb od dětí k dospělým
• Chlíbek R. - Proč neočkovat proti varicele (není souhlas autora)
• Chlíbek R. - Proč očkovat proti herpes zoster (není souhlas autora)
Chlíbek R. - Současnost očkování dospělých v ČR
Chlíbek R. - Výhody a nevýhody očkování proti tuberkulóze
Jágrová Z. - Vyšetření protilátek IgG u osob po vakcinaci proti VHA
Jeseňák M. - Očkovanie a imunointervenčná liečba
• Jílková E. - Sérologické přehledy 2013 v ČR (není souhlas autora)
Jirsenská Z. - A jak dále...? (Nejčastější  reakce po očkování s řešením mimořádných situací)
Jirsová E. - Farmakovigilance z pohledu SÚKL
Jones M. - Diagnostika a léčba schistosomózy
Jones M. - Očkování cestovatelů s alergií
• Kalavská A. - Spektrum importovaných nákaz zaznamenaných na Poliklinike cudzokrajných chorôb v Bratislave za posledních 15 rokov (není souhlas autora)
Kosina P. - Postexpoziční profylaxe u infekčních chorob
Kozáková J. - Surveilance IPO a možnosti očkování v České republice
Krištúfková Z. - Akutální problémy povinného očkování na Slovensku
Křížová P. - Očkování proti meningokokovým onemocněním
Maďar R. - Jak komunikovat očkování s rodiči v době internetu?
Maďar R. - Kominukační typy u nehrazeného očkování
Maďar R. - Meningokoková meningitida - ochrana v rámci dobrovolného očkování
Maďar R. - Novinky z cestovní medicíny 2015
Marešová V. - Varicela – benigní onemocnění?
Ondriga T. -  Antivakcinační hnutí na internetu
Pazdiora P. - Příušnice v ČR z hlediska sérologických přehledů, kontrol proočkovanosti a epidemií
Petroušová L. - Klíšťová encefalitida – riziko napříč generacemi
Petroušová L. - Neurologické komplikace infekce varicella-zoster virem
Prymula R. - Bezpečnost očkování - současný pohled na problematiku
Prymula R. - Novinky očkování ve světě
• Prymula R. - Očkování proti varicele a herpes zoster - úvod (není souhlas autora)
• Prymula R. - Proč neočkovat proti herpes zoster (není souhlas autora)
• Prymula R. - Proč očkovat proti varicele (není souhlas autora)
Rumlarová Š. - Prevence varicely - možnosti a omezení v praxi
Salavec M. - Pásový opar a možné komplikace
• Schejbalová M. - Charakteristika zahraničních výjezdů českých cestovatelů (není souhlas autora)
• Slezák P. - Očkování na poslední chvíli (není souhlas autora)
Smetana J. -  Současnost očkování proti herpes zoster
Smetana J. - Nové možnosti očkování v dospělosti
• Šebo P. - Limity současných očkovacích látek proti pertusi a současné trendy ve vývoji nových pertusových vakcín (není souhlas autora)
Šošovičková R. - Aktuální rizika a možnosti prevence virové hepatitidy typu A
Trojánek M. - Očkování proti pneumokokovým nákazám v dětském a dospělém věku
Urbančíková I. - Očkovanie a hematologické abnormality
Vašáková M. - Současné klinické obrazy tuberkulózy – pohled pneumologa
• Vojtek I. - Pneumokoková meningitida - ochrana v rámci hrazeného očkování (není souhlas autora)
Wallenfels J. - Epidemiologie TBC v ČR a okolních zemí

Vydavatel těchto prezentací nenese odpovědnost za údaje a názory autorů jednotlivých přednášek. Žádná část zveřejněných prezentací nesmí být bez předchozího souhlasu jednotlivých autorů kopírována a rozmnožována za účelem dalšího rozšiřování, např. v podobě přednášky nebo publikace. V případě použití prezentovaných dat je nutné vždy uvádět jméno autora, jako citovaný zdroj těchto dat. Pokud není prezentace zveřejněna, autor nedal souhlas.

Mohlo by Vás zajímat