Očkovací kalendář

Dětský očkovací kalendář hrazeného očkování v ČR a očkovací kalendář pro dospělé.

» Očkovací kalendář

Očkovací kalendář pro dospělé 2019

Očkovací kalendář pro dospělé 2019 v PDF zde .

Dětský očkovací kalendář hrazeného očkování v ČR platný od 1. 1. 2024

Termín, věk dítěte od 4. dne do 6. týdne

Povinná hrazená očkování

Tuberkulóza
(pouze u rizikových dětí s indikací)

Očkovací látka

BCG vaccine SSI

Doporučená hrazená očkování

-

Očkovací látka

-

Termín, věk dítěte od započatého 9. týdne (2 měsíce)

Povinná hrazená očkování

Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, virová hepatitida B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu b

Očkovací látka

Hexavakcína:
Infanrix Hexa , Hexacima 1. dávka*

Doporučená hrazená očkování

-

Očkovací látka

-

Termín, věk dítěte 2. - 3. měsíc

Povinná hrazená očkování

-

Očkovací látka

-

Doporučená hrazená očkování

IMO B

Očkovací látka

Bexsero – 1. dávka**

Doporučená hrazená očkování

IPO

Očkovací látka

Prevenar 20 , Vaxneuvance , Prevenar 13 - 1. dávka ***

Termín, věk dítěte 4 měsíce

Povinná hrazená očkování

Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, virová hepatitida B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu b

Očkovací látka

Hexavakcína: Infanrix Hexa , Hexacima 2. dávka *

Doporučená hrazená očkování

-

Očkovací látka

-

Termín, věk dítěte 4.-6. měsíc

Povinná hrazená očkování

-

Očkovací látka

-

Doporučená hrazená očkování

IMO B

Očkovací látka

Bexsero - 2. dávka**

Doporučená hrazená očkování

IPO

Očkovací látka

Prevenar 20 , Vaxneuvance , Prevenar 13 - 2. dávka *

Termín, věk dítěte 11.-13. měsíc

Povinná hrazená očkování

Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, virová hepatitida B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu b

Očkovací látka

Hexavakcína: Infanrix Hexa , Hexacima 3. dávka *

Doporučená hrazená očkování

-

Očkovací látka

-

Termín, věk dítěte 12.-15. měsíc

Povinná hrazená očkování

-

Očkovací látka

-

Doporučená hrazená očkování

IMO B

Očkovací látka

Bexsero - 3. dávka

Doporučená hrazená očkování

IMO A,C,W,Y

Očkovací látka

Nimenrix , Menquadfi - 1. dávka****

Doporučená hrazená očkování

IPO

Očkovací látka

Prevenar 20 , Vaxneuvance , Prevenar 13 - 3. dávka ***

Termín, věk dítěte 13.-18. měsíc

Povinná hrazená očkování

Spalničky, zarděnky, příušnice

Očkovací látka

M-M-RVAXPRO 1. dávka

Doporučená hrazená očkování

-

Očkovací látka

-

Termín, věk dítěte od dovršení 5. do dovršení 6. roku věku dítěte

Povinná hrazená očkování

Spalničky, zarděnky, příušnice

Očkovací látka

M-M-RVAXPRO 2. dávka

Povinná hrazená očkování

Záškrt, tetanus, černý kašel

Očkovací látka

Tdap vakcína: Infanrix , Boostrix (přeočkování)

Doporučená hrazená očkování

-

Očkovací látka

-

Termín, věk dítěte od dovršení 10. do dovršení 11. roku

Povinná hrazená očkování

Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna

Očkovací látka

Tdap-IPV vakcína: Boostrix polio , Adacel Polio (přeočkování)

Doporučená hrazená očkování

-

Očkovací látka

-

Termín, věk dítěte od dovršení 11. do dovršení 15. roku

Povinná hrazená očkování

-

Očkovací látka

-

Doporučená hrazená očkování

Onemocnění lidským papillomavirem

Očkovací látka

Gardasil 9 , Cervarix

Termín, věk dítěte od dovršení 14. do dovršení 16. roku věku

Povinná hrazená očkování

-

Očkovací látka

-

Doporučená hrazená očkování

IMO B

Očkovací látka

Trumenba , Bexsero (celkem 2 dávky) ¤

Doporučená hrazená očkování

IMO A,C,W,Y

Očkovací látka

Nimenrix , Menveo , Menquadfi 1 dávka ¤ ¤

#
Včetně tuberkulinového testu prováděného v případech, kdy je třeba očkovat dítě starší 6 týdnů; očkování se v takovém případě provádí jen tehdy, je-li tuberkulinový test negativní. Vše platí pro rizkové skupiny dětí.
*
U nedonošených dětí se očkování provede třemi dávkami očkovací látky podanými v intervalech nejméně jednoho měsíce mezi dávkami a čtvrtou dávkou podanou nejméně 6 měsíců po podání třetí dávky (tedy schéma 3+1).
**
Proti invazivním meningokokovým infekcím způsobeným meningokokem skupiny B, je-li očkování zahájeno do dovršení dvanáctého měsíce věku.
***
U nedonošených dětí se očkování provede třemi dávkami očkovací látky podanými v intervalech nejméně jednoho měsíce mezi dávkami a čtvrtou dávkou podanou nejméně 6 měsíců po podání třetí dávky (tedy schéma 3+1).
****
Proti invazivním meningokokovým infekcím skupiny A, C, W, Y, je-li očkování provedeno jednou dávkou od dovršení prvního do dovršení druhého roku věku.
¤
Proti invazivním meningokokovým infekcím způsobeným meningokokem skupiny B, je-li očkování provedeno jednou dávkou od dovršení čtrnáctého do dovršení patnáctého roku věku. Očkování je hrazeno, pokud bylo v tomto věku zahájeno.
¤¤
Proti invazivním meningokokovým infekcím skupiny A, C, W, Y, je-li očkování provedeno jednou dávkou od dovršení čtrnáctého do dovršení patnáctého roku věku.
IMO
Invazivní meningokové onemocnění
IPO
Invazivní pneumokokové onemocnění

Upraveno podle vyhl. č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů.