» Kongres Hradecké vakcinologické dny » XV. Hradecké vakcinologické dn...
3. 10. 2019

XV. Hradecké vakcinologické dny 3. - 5.10.2019

Prezentace (PDF soubory)

Avdičová M. - Imunologické prehľady v SR 2018 - VHA, VHB a VHC
Blechová Z. - Jak léčit pertusi
Cabrnochová H. - Nové přístupy k očkování proti meningokokům
Cabrnochová H. - Očkování nedonošených dětí, RSV vakcinace
Cabrnochová H. - Změny očkovacího kalendáře u dětí, nová doporučení
Dražan D. - Vakcinační katastrofy aneb jak může vakcína způsobit úmrtí
Dušek L. - Aktuální data Národního zdravotnického informačního systému
Dvořák J. - Gynekolog - chybějící článek mezi těhotnými a očkováním
Fabiánová K. - Pertuse – co je nového
Gottvaldová E. - Aktuální situace v oblasti výskytu infekčních onemocnění v ČR, zkušenosti s epidemií spalniček
Hána L. - Jak (ne)vyvracet mýty o očkování
Hobzová L. - Praktické zkušenosti s výskytem varicelly na Porodnicko-gynekologické klinice FN HK
Chlíbek R. - Faktory ovlivňující imunitní odpověď kojenců během prvního roku života
Chlíbek R. - Účinnost HPV vakcinace po zahájení pohlavního života
Jágrová Z. - Chřipka i nadále podceňovaná
Jágrová Z. - Opatření při výskytu spalniček ve zdravotnickém zařízení
Kalousek Š. - Judikatura a soudní spory v očkování
Kapla J. - Spalničky v Královéhradeckém kraji v roce 2019
Kosina P. - Spalničky v éře vakcinace - úskalí pro infektology i epidemiology
Kozáková J. - Invazivní pneumokoková onemocnění v České republice v roce 2018
Kozáková J. - Surveillance pneumokokových onemocnění v ČR a vliv očkování na epidemiologii pneumokokových onemocnění
Kračmarová R. - Spalničky, jak jsme je (ne)poznali
Krištúfková Z. - Imunologické prehľady v SR 2018 - osýpky, mumps, rubeola
Křížová P. - Surveillance invazivního meningokokového onemocnění v České republice – podklady pro rozšíření očkovacího kalendáře
Křížová P. - Vakcína proti meningokokům skupiny B – Trumenba
Kukrálová L. - Spalničky aktuálně, jak se chránit, naše doporučení a zkušenosti
Kynčl J. - Klíšťová encefalitida v České republice - kdo by měl být očkován
Kynčl J. - Novinky ke chřipkovým vakcínám - efekt u dětí a v těhotenství
Manďáková Z. - Epidemiologické aktuality v cestovní medicíně
Nečas J. - Doporučení pro očkování neurologicky nemocných dětí
Pazdiora P. - Rotavirové vakcíny - rizikové faktory intususcepce, bezpečnost, reaktogenita
Pazdiora P. - Surveillance rotavirových gastroenteritid – neodkládejme dále očkování
Pazdiora P. - Zkušenosti se šetřením spalniček a vyšetřováním protilátek v Plzeňském kraji, 2018-2019
Pellantová V. - Očkování zdravotníků
Petroušová L. - Závažný průběh klíšťové encefalitidy
Prymula R. - Legislativní změny a nová očkování - pozice MZ
Prymula R. - Očkování proti pneumokokovým onemocněním a role replacementu
Rumlarová Š. - Racionální přístup k očkování dětí před cestou do rizikových oblastí
Salavec M. - HPV anogenitální infekce
Sehnal B. - Vliv plošné HPV vakcinace na incidenci-prevalenci genitálních prekanceróz
Smetana J. - Nové poznatky u meningokokových vakcín
Smetana J. - Očkování zdravotníků proti chřipce
Smetana J. - Pertuse stále mezi námi
Stejskal F. - Nejčastěji importovaná infekční onemocnění
Šebo P. - Co je špatně s acelulární pertusovou vakcínou
Šimůnková L. - Pertuse – příčina úmrtí novorozence
Šmíd D. - Péče o splenektomované pacienty
Špačková M. - Povinné očkování - analýza českého veřejného diskurzu a její praktické využití
Trojánek M. - Rizika cestování s dětmi a cestovní medicína
Turek R. - Role asistenční služby při onemocnění a nehodách v zahraničí
Urbančíková I. - Morbilli ako nemocničná nákaza
Vaníčková Z. - Pneumokok - neškodný host nebo invazivní nepřítel
Zavadilová J. - Laboratorní diagnostika pertuse

Vydavatel těchto prezentací nenese odpovědnost za údaje a názory autorů jednotlivých přednášek. Žádná část zveřejněných prezentací nesmí být bez předchozího souhlasu jednotlivých autorů kopírována a rozmnožována za účelem dalšího rozšiřování, např. v podobě přednášky nebo publikace. V případě použití prezentovaných dat je nutné vždy uvádět jméno autora, jako citovaný zdroj těchto dat. Pokud není prezentace zveřejněna, autor nedal souhlas.

Mohlo by Vás zajímat