» Aktuality » Volby do výboru a revizní komi...
12. 10. 2022

Volby do výboru a revizní komise 2022

Vážení členové České vakcinologické společnosti ČLS JEP, stávající výbor České vakcinologické společnosti ČLS JEP svým usnesením z 29. 9. 2022 vyhlásil volby do výboru a revizní komise společnosti na volební období 2023 - 2026.

Výbor zvolil tyto členy volební komise:

RNDr. Irena Hanovcová, CSc. (předsedkyně)
MUDr. Šárka Rumlarová
RNDr. Martina Malíková

Volby proběhnou jednokolovým způsobem elektronickou formou ve spolupráci s ČLS JEP v období listopad - prosinec 2022 s pravděpodobným termínem 28. 11. – 4. 12. 2022.

Bližší informace o přesném způsobu konání voleb obdržíte na Váš e-mail prostřednictvím systému pro elektronické volby z e-mailu: noreply@greception.com.

Vzhledem k elektronické formě průběhu voleb Vás prosíme o kontrolu vašich údajů a vaší emailové adresy v systému evidence členů ČLS JEP v termínu do 31. 10. 2022 na zde uvedeném odkazu https://www.cls.cz/clenstvi. Ev. je možné se obrátit na Centrální evidenci členů ČLS JEP – Dana Hanušová, hanusova@cls.cz.
Upozornění: každý člen musí mít pouze jednu emailovou adresu, emailové adresy se nesmí opakovat (např. manželé).

Stáhnout jako PDF

Mohlo by Vás zajímat

Ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví a zdravotními pojišťovnami se snažíme pomoci s řešením situace s 10valentní vakcínou proti pneumokokovým onemocněním Synflorix, která již není součástí hrazených vakcín pro děti v roce 2024. Na MZ jsme 16.2.2024 zaslali naše odborné doporučení k rozšíření antigenního složení právě o tuto vakcínu, pro děti a na přechodnou dobu do 30.6.2024. Umožní to dokončit rozočkovaná schémata a  využít  vakcíny, které lékaři již zakoupily. Jakmile to vyjde ve věstníku (koncem příštího týdne), začne to platit. Do té doby doporučujume lékařům s aplikací Synflorixu počkat. Ostatní vakcíny (PCV15, PCV13) lze dětem aplikovat a hradit z veřejného zdravotního pojištění již nyní. 

Na základě nového zveřejnění Sdělení ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek dochází od 8. 2. 2024 k rozšíření úhrad vícevalentních vakcín proti pneumokokovým onemocněním pro očkování v dětském věku a u pojištěnců s rizikovými faktory zdravotního stavu. Končí tak úhrada 10valentní vakcíny (Synflorix), která již není součástí nového antigenního složení.

Dne 25. ledna 2024 přijal Výbor pro humánní léčivé přípravky ( CHMP ) kladné stanovisko doporučující změnu podmínek registrace vakcíny proti pneumokokovým onemocněním  Apexxnar (Prevenar 20) pro děti ve věku od 6 týdnů do 18 let.

Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) schválil 20.10. 2023 první pentavalentní vakcínu proti meningokokovým onemocněním vyvolaným 5 séroskupinami meningokoka: A, B, C, Y, W.

Ministerstvo zdravotnictví podle § 80 odst. 1 písm. e) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví stanovilo na základě doporučení Národní imunizační komise (vzhledem k tomu, že hlasování NIKO dopadlo nerozhodně, v souladu s jednacím řádem NIKO nakonec rozhodl pan ministr) antigenní složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2024. Přeloženo, které vakcíny se budou používat a hradit pro povinná očkování v roce 2024.