» Aktuality » Volby do výboru a revizní komi...
12. 10. 2022

Volby do výboru a revizní komise 2022

Vážení členové České vakcinologické společnosti ČLS JEP, stávající výbor České vakcinologické společnosti ČLS JEP svým usnesením z 29. 9. 2022 vyhlásil volby do výboru a revizní komise společnosti na volební období 2023 - 2026.

Výbor zvolil tyto členy volební komise:

RNDr. Irena Hanovcová, CSc. (předsedkyně)
MUDr. Šárka Rumlarová
RNDr. Martina Malíková

Volby proběhnou jednokolovým způsobem elektronickou formou ve spolupráci s ČLS JEP v období listopad - prosinec 2022 s pravděpodobným termínem 28. 11. – 4. 12. 2022.

Bližší informace o přesném způsobu konání voleb obdržíte na Váš e-mail prostřednictvím systému pro elektronické volby z e-mailu: noreply@greception.com.

Vzhledem k elektronické formě průběhu voleb Vás prosíme o kontrolu vašich údajů a vaší emailové adresy v systému evidence členů ČLS JEP v termínu do 31. 10. 2022 na zde uvedeném odkazu https://www.cls.cz/clenstvi. Ev. je možné se obrátit na Centrální evidenci členů ČLS JEP – Dana Hanušová, hanusova@cls.cz.
Upozornění: každý člen musí mít pouze jednu emailovou adresu, emailové adresy se nesmí opakovat (např. manželé).

Stáhnout jako PDF

Mohlo by Vás zajímat

Na letošním 41. kongresu Evropské společnosti dětského infekčního lékařství (ESPID 2023), který se konal 8.-12.5. 2023 v portugalském Lisabonu, byla prezentována data z předregistračních klinických hodnocení fáze III kandidátních 5valentních vakcín proti meningokokům nejčastějších séroskupin A, B, C, W a Y. Vakcínu prezentovaly jak společnost GSK, tak Pfizer.

Americká agentura pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) schválila 27.4.2023 novou konjugovanou 20valentní vakcínu proti pneumokokkovým onemocněním Prevnar20 (PCV20) pro děti od 6 týdnů do 17 let věku

Vakcíny i monoklonální protilátky prokázaly ve velké observační studii účinnost v prevenci "dlouhého covidu".

Dne 26.4.2023 výbor Evropské lékové agentury (EMA) pro humánní léčivé přípravky vydal pozitivní stanovisko a doporučil ke schválení historicky první vakcínu proti nákazám vyvolaným RSV. Americká FDA tuto vakcínu schválila 3.5. 2023.

Dne 28.4. 2023 byl spuštěn nový web Ćeské vakcinologické společnosti. Vyzkoušejte ho a případně dejte vědět, jak se Vám líbí, nebo co vylepšit.