» Aktuality » Úspěšný průběh kongresu XVIII....
20. 10. 2023

Úspěšný průběh kongresu XVIII. Hradecké vakcinologické dny

Ve dnech 5. - 7. října 2023 úspěšně proběhl největší kongres o očkování v ČR, XVIII. Hradecké vakcinolgické dny. Hradec Králové byl opět po roce, tradičním místem setkání, diskusí a přednášek vakcinologů, praktických lékařů, infektologů, epidemiologů a další expertů z oblasti preventivní medicíny. 

Na kongresu zaznělo celkem 63 kvalitních přednášek, na 4 satelitních sympóziích a v 11 odborných blocích, prezentováno byla také 10 posterových sdělení. Hlavními tématy letošního kongresu byly sezónní respirační infekce, nové vakcíny proti RSV, proti pásovému oparu, očkování proti znovu se objevujícím - vracejícím se nákazám, jako je záškrt, dále plané neštovice a pásový opar, novorozenecký screenig, očkování po transplantacích, nová odborná doporučení k očkování, očkování rizikových pacientů, včetně předčasně narozených dětí. Ale také cestovní medicína, covid-19 a řada dalších. Kongres v samostatném bloku také přinesl zajímavé novinky z letošního evropského kongresu dětského infekčního lékařství (ESPID 2023, Lisabon).

 

 

 

 

Všechny přednášky jsou současně dostupné na našem webu v části Informace o očkování a zde v záložce věnované kongresu. Naleznete zde také přednášky z let 2021 a 2022. Poděkování patří všem co kongres připravili a také všem zúčastněným. Už nyní se můžete těšit na další ročník ve dnech 3. - 5. 10. 2024, opět v Hradci Králové.

Mohlo by Vás zajímat

Od roku 2023 existují nové možnosti prevence závažných onemocnění dolních cest dýchacích (plic) způsobených respiračním syncytiálním virem (RSV) u kojenců pomocí očkování těhotné matky nebo aplikace monoklonální protilátky nirsevimab (Beyfortus)  u novorozenců a kojenců během jejich první RSV sezóny. Nirsevimab se podává intramuskulárně v jedné dávce, před sezónou RSV nebo při narození u dětí narozených během RSV sezóny. Doporučená dávka je 50 mg pro děti vážící méně než 5 kg a 100 mg pro děti vážící 5 kg nebo více. Jedna dávka poskytuje ochranu na minimálně 5 měsíců. V ČR není nastavena úhrada, přípravek se zatím nedováží a není dostupný.

Pracovní skupina pro mimořádné údálosti Evrospké lékové agentury (EMA`s Emergency Task Force) dne 30.4.2024 doporučila aktualizovat vakcíny proti covid-19 tak, aby se zaměřovaly na novou variantu SARS-CoV-2 označenou JN.1 pro podzimní očkovací kampaň roku 2024/2025.

S hlubokým zármutkem sdělujeme, že 2. dubna 2024 od nás ve věku nedožitých 70 let navždy odešel po krátké a závažné nemoci náš milovaný kolega a kamarád MUDr. Ivan Bakoš

Univerzita Karlova a Slovenská zdravotnická univerzita v rámci společného česko-slovenského projektu připravily první z cyklu webinářů o cestovní medicíně, tentokrát na téma horečka dengue. Téma jistě zajímavé nejenom pro lékaře cetovní medicíny, ale také pro praktické lékaře. Na webináři zazní problematika očkování proti dengue.

Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s digitální informační agenturou (DIA ČR) a Ústavem zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS ČR) dnes představilo novou, státem, garantovanou mobilní aplikaci elektronického zdravotnictví, tzv. EZ Kartu. První funkcionalitou aplikace je Očkovací průkazka občana. Česká vakcinologická společnost se podílela na odborném obsahu aplikace a její "lékař-friendly" podobě.