» Aktuality » První vakcína proti RSV bude b...
28. 4. 2023

První vakcína proti RSV bude brzy schválena

Jedná se o rekombinantní, subjednotkovu, adjuvantní vakcínu společnosti GSK pro prevenci onemocnění dolních cest dýchacích způsobených respiračním synciciálním virem (RSV). Vakcína s názvem Arexvy  je určena pro dospělé osoby ve věku 60 let a starších. Vakcinálním antigenem této očkovací látky  je F glykoprotein RSV (RSVPreF3), doplněný adjuvantním systémem AS01 (AS01 je již používán ve vakcíně Shingrix proti pásovému oparu nebo ve vakcíně proti malárii).

Kladné stanovisko je podloženo údaji z klíčové klinické studie fáze III, které ukazují výjimečnou účinnost kandidátní vakcíny u starších dospělých, včetně pacientů s chronickým onemocněním a komorbiditami. Ve studii s 25 tisíci dospělými dobrovolníky prokázala kandidátní vakcína 82,6% účinnost v prevenci RSV nákazy dýchacích cest u dospělých ve věku 60 let a starších, čímž byl splněn primární cílový ukazatel studie. Účinnost byla 94,6% u starších dospělých s alespoň jedním přidruženým onemocněním, jako jsou některé  kardiorespirační a endokrinometabolické stavy. Vakcína byla obecně dobře snášena s přijatelným bezpečnostním profilem. Nejčastěji pozorované očekávané nežádoucími účinky byly bolest v místě vpichu, únava, myalgie, bolest hlavy a artralgie. Ty byly obecně mírné až
středně závažné a přechodné.

V současné době nejsou k dispozici žádné vakcíny proti RSV ani specifická léčba pro starší dospělé. RSV způsobuje v Evropě více než 270 000 hospitalizací a přibližně 20 000 úmrtí v nemocnicích u dospělých ve věku 60 let a starších každý rok. Tato vakcína má tak potenciál stát se první dostupnou vakcínou, která pomůže chránit starší dospělé a doplní již existující možnosti ochrany před nejčastějšími respiračními nákazami jako je chřipka a covid-19.

Pozitivní stanovisko výboru je jeden z posledních kroků v rámci registračního řízení před schválením vakcíny k běžnému používání od Evropské komise. Rozhodnutí o registraci v EU se očekává do července 2023 a můžeme se těšit, že na podzim letošního roku by se vakcína mohla objevit v ČR. Cílem dalších již běžících studií je rozšířit věkovou indikaci RSV vakcíny na věk 50-59 let. Výsledky se očekávají ještě v průběhu roku 2023 spolu s výsledky ze studií hodnotících každoroční přeočkování nebo účinnost v několika následujících sezónách pouze po jedné dávce vakcíny. V roce 2023 očekáváme také výsledky studií hodnotící koadministraci RSV a chřipkové vakcíny.

Mohlo by Vás zajímat

Od roku 2023 existují nové možnosti prevence závažných onemocnění dolních cest dýchacích (plic) způsobených respiračním syncytiálním virem (RSV) u kojenců pomocí očkování těhotné matky nebo aplikace monoklonální protilátky nirsevimab (Beyfortus)  u novorozenců a kojenců během jejich první RSV sezóny. Nirsevimab se podává intramuskulárně v jedné dávce, před sezónou RSV nebo při narození u dětí narozených během RSV sezóny. Doporučená dávka je 50 mg pro děti vážící méně než 5 kg a 100 mg pro děti vážící 5 kg nebo více. Jedna dávka poskytuje ochranu na minimálně 5 měsíců. V ČR není nastavena úhrada, přípravek se zatím nedováží a není dostupný.

Pracovní skupina pro mimořádné údálosti Evrospké lékové agentury (EMA`s Emergency Task Force) dne 30.4.2024 doporučila aktualizovat vakcíny proti covid-19 tak, aby se zaměřovaly na novou variantu SARS-CoV-2 označenou JN.1 pro podzimní očkovací kampaň roku 2024/2025.

S hlubokým zármutkem sdělujeme, že 2. dubna 2024 od nás ve věku nedožitých 70 let navždy odešel po krátké a závažné nemoci náš milovaný kolega a kamarád MUDr. Ivan Bakoš

Univerzita Karlova a Slovenská zdravotnická univerzita v rámci společného česko-slovenského projektu připravily první z cyklu webinářů o cestovní medicíně, tentokrát na téma horečka dengue. Téma jistě zajímavé nejenom pro lékaře cetovní medicíny, ale také pro praktické lékaře. Na webináři zazní problematika očkování proti dengue.

Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s digitální informační agenturou (DIA ČR) a Ústavem zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS ČR) dnes představilo novou, státem, garantovanou mobilní aplikaci elektronického zdravotnictví, tzv. EZ Kartu. První funkcionalitou aplikace je Očkovací průkazka občana. Česká vakcinologická společnost se podílela na odborném obsahu aplikace a její "lékař-friendly" podobě.