» Aktuality » První vakcína proti RSV bude b...
28. 4. 2023

První vakcína proti RSV bude brzy schválena

Jedná se o rekombinantní, subjednotkovu, adjuvantní vakcínu společnosti GSK pro prevenci onemocnění dolních cest dýchacích způsobených respiračním synciciálním virem (RSV). Vakcína s názvem Arexvy  je určena pro dospělé osoby ve věku 60 let a starších. Vakcinálním antigenem této očkovací látky  je F glykoprotein RSV (RSVPreF3), doplněný adjuvantním systémem AS01 (AS01 je již používán ve vakcíně Shingrix proti pásovému oparu nebo ve vakcíně proti malárii).

Kladné stanovisko je podloženo údaji z klíčové klinické studie fáze III, které ukazují výjimečnou účinnost kandidátní vakcíny u starších dospělých, včetně pacientů s chronickým onemocněním a komorbiditami. Ve studii s 25 tisíci dospělými dobrovolníky prokázala kandidátní vakcína 82,6% účinnost v prevenci RSV nákazy dýchacích cest u dospělých ve věku 60 let a starších, čímž byl splněn primární cílový ukazatel studie. Účinnost byla 94,6% u starších dospělých s alespoň jedním přidruženým onemocněním, jako jsou některé  kardiorespirační a endokrinometabolické stavy. Vakcína byla obecně dobře snášena s přijatelným bezpečnostním profilem. Nejčastěji pozorované očekávané nežádoucími účinky byly bolest v místě vpichu, únava, myalgie, bolest hlavy a artralgie. Ty byly obecně mírné až
středně závažné a přechodné.

V současné době nejsou k dispozici žádné vakcíny proti RSV ani specifická léčba pro starší dospělé. RSV způsobuje v Evropě více než 270 000 hospitalizací a přibližně 20 000 úmrtí v nemocnicích u dospělých ve věku 60 let a starších každý rok. Tato vakcína má tak potenciál stát se první dostupnou vakcínou, která pomůže chránit starší dospělé a doplní již existující možnosti ochrany před nejčastějšími respiračními nákazami jako je chřipka a covid-19.

Pozitivní stanovisko výboru je jeden z posledních kroků v rámci registračního řízení před schválením vakcíny k běžnému používání od Evropské komise. Rozhodnutí o registraci v EU se očekává do července 2023 a můžeme se těšit, že na podzim letošního roku by se vakcína mohla objevit v ČR. Cílem dalších již běžících studií je rozšířit věkovou indikaci RSV vakcíny na věk 50-59 let. Výsledky se očekávají ještě v průběhu roku 2023 spolu s výsledky ze studií hodnotících každoroční přeočkování nebo účinnost v několika následujících sezónách pouze po jedné dávce vakcíny. V roce 2023 očekáváme také výsledky studií hodnotící koadministraci RSV a chřipkové vakcíny.

Mohlo by Vás zajímat

Na letošním 41. kongresu Evropské společnosti dětského infekčního lékařství (ESPID 2023), který se konal 8.-12.5. 2023 v portugalském Lisabonu, byla prezentována data z předregistračních klinických hodnocení fáze III kandidátních 5valentních vakcín proti meningokokům nejčastějších séroskupin A, B, C, W a Y. Vakcínu prezentovaly jak společnost GSK, tak Pfizer.

Americká agentura pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) schválila 27.4.2023 novou konjugovanou 20valentní vakcínu proti pneumokokkovým onemocněním Prevnar20 (PCV20) pro děti od 6 týdnů do 17 let věku

Vakcíny i monoklonální protilátky prokázaly ve velké observační studii účinnost v prevenci "dlouhého covidu".

Dne 28.4. 2023 byl spuštěn nový web Ćeské vakcinologické společnosti. Vyzkoušejte ho a případně dejte vědět, jak se Vám líbí, nebo co vylepšit.

Nenechte si ujít další ročník Hradeckých vakcinologických dnů, který se uskuteční 5.-7. 10. 2023.