» Aktuality » Průlom v očkování proti mening...
15. 5. 2023

Průlom v očkování proti meningokokům - vakcína 5 v 1

Firma GSK prezentovala na kongresu ESPID 2023 v Lisabonu předběžné pozitivní výsledky klinické studie fáze III (NCT04502693) hodnotící imunologickou účinnost a bezpečnost její vícesložkové vakcíny MenABCWY proti meningokokovým onemocněním vyvolaným různými skupinami Neiseria meningitidis, podávané ve dvou dávkách s odstupem šesti měsíců u zdravých jedinců ve věku 10-25 let. Kandidátní vakcína prokázala non-inferioritu v primárních cílových ukazatelích pro pět séroskupin Neisseria meningitidis (A, B, C, W a Y) ve srovnání se dvěma dávkami vakcíny Bexsero (vakcína proti meningokokům skupiny B) a jednou dávkou vakcíny Menveo (konjugovaná vakcína proti meningokokům skupin A, C, W-135 a Y) u zařazených očkovaných osob. Kromě toho byla tato kandidátní vakcína obecně dobře snášena a její bezpečnostní profil odpovídal vakcínám Bexsero a Menveo. V samostatné potvrzující části této studie fáze III prokázala kandidátní vakcína MenABCWY imunologickou účinnost proti panelu 110 různých invazivních kmenů meningokoků séroskupiny B (MenB), které představují 95 % kmenů cirkulujících v USA.

Také společnost Pfizer prezentovala své výsledky klinického hodnocení fáze III své kandidátní vakcíny proti 5 skupinám meningokoka ABCWY u osob ve věku 10-25 let. Vakcína byla aplikována v dvoudávkovém schématu s intervalem 6 měsíců mezi dávkami. Výsledky potvrdily dostatečnou protektivní imunitní odpověď proti všem 5 séroskupinám meningokoka, která nebyla horší ve srovnání s vakcínami Trumenba (proti menB) nebo Menveo (proti menACWY). V některých výsledcích byla imunitní odpověď statisticky významěn vyšší. Vakcína byla dobře tolerována a reakce po očkování byly srovnatelné s dosud registrovanými vakcínami proti IMO od společnosti Pfizer.

Pět séroskupin Neisseria meningitidis (A, B, C, W a Y) je příčinou téměř všech případů invazivního meningokokového onemocnění (IMO) ve většině světa. Meningitida B je nejčastější séroskupinou ČR a představuje více než polovinu všech případů meningokokového onemocnění. V roce 2022 bylo 64 % všech IMO způsobeno séroskupinou B a 25 % bylo hlášeno u adolescentů ve věku 15-19 let. Tyto a další výsledky, včetně strategie očkování adolescentů v ČR prezentoval na kongresu ESPID 2023 prof. Roman Chlíbek ve své přednášce, R.Chlibek: "Key pillars for adolescent MenB Vaccine recommendation and inclusion in the NIP".

Schválení těchto vakcín bude znamenat zjednodušení očkovací strategie proti meningokokům u adolescentů a mladých dospělých. Již nebude nutné používat dvě různé vakcíny, ale vše bude v jedné. Jednoduše 5 v 1.

 

Mohlo by Vás zajímat

Všeobecná zdravotní pojišťovna nadstandardně navýšila rozpočet do fondu prevence na rok 2024 a díky tomu na základě doporučení České vakcinologické společnosti bude od 1.1. 2024 přispívat 3 000,- Kč na dávku očkování proti pásovému oparu všem dospělým osobám ve věku 50 a více let. Dosposud to bylo 2 000,- Kč.

Všeobecná zdravotní pojišťovna na základě rozhodnutí správní rady zavádí od 1.9.2023 v souladu s doporučením České vakcinologické společnosti ČLS JEP nový benefit v rámci svých preventivních programů a přispívá každému kdo je starší 60 let na očkování proti RSV částkou 2 000,- Kč. 

30. srpna 2023 výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) vydal doporučující stanovisko a 1.9.2023 byla schválena nová modifikovaná vakcína proti covid-19. V čem se liší od té předchozí? Není bivalentní, ale monovalentní, je lépe zacílena na očekávanou podzimní vlnu covid-19, na varinatu omikron XBB.1.5 a subvarianty a je jak pro zahajování očkování, tak pro přeočkování.

Nová očkovací látka proti nákazám respiračním syncyciálním virem (RSV), vakcína  ABRYSVO od firmy Pfizer byla v EU registrována dne 23. srpna 2023. Registrace je platná ve všech členských státech EU a ve státech EEA  (Island, Lichnštejnsko, Norsko). Souhrn údajů o přípravku ve všech evropských jazycích a EPAR (European Public Assessment Report) budou dostupné na www stránkách EMA & a registru léčivých přpravků EU do dvou týdnů od rozhodnutí Evropské komise.   

Evropská léková agentura (EMA) vydala 8.8. 2023 rozhodnutí a schválila nové SPC vakcíny Comirnaty proti covid-19, které zahrnuje schválení bivalentní vakcíny (Omikron BA.4-5) pro kojence od 6 měsíců věku a děti do 4 let věku, možnost použití bivalentní vakcíny pro zahajování očkování (primovakcinaci) již také pro děti od 5 let věku a další změny.