» Aktuality » Průlom v očkování proti mening...
15. 5. 2023

Průlom v očkování proti meningokokům - vakcína 5 v 1

Firma GSK prezentovala na kongresu ESPID 2023 v Lisabonu předběžné pozitivní výsledky klinické studie fáze III (NCT04502693) hodnotící imunologickou účinnost a bezpečnost její vícesložkové vakcíny MenABCWY proti meningokokovým onemocněním vyvolaným různými skupinami Neiseria meningitidis, podávané ve dvou dávkách s odstupem šesti měsíců u zdravých jedinců ve věku 10-25 let. Kandidátní vakcína prokázala non-inferioritu v primárních cílových ukazatelích pro pět séroskupin Neisseria meningitidis (A, B, C, W a Y) ve srovnání se dvěma dávkami vakcíny Bexsero (vakcína proti meningokokům skupiny B) a jednou dávkou vakcíny Menveo (konjugovaná vakcína proti meningokokům skupin A, C, W-135 a Y) u zařazených očkovaných osob. Kromě toho byla tato kandidátní vakcína obecně dobře snášena a její bezpečnostní profil odpovídal vakcínám Bexsero a Menveo. V samostatné potvrzující části této studie fáze III prokázala kandidátní vakcína MenABCWY imunologickou účinnost proti panelu 110 různých invazivních kmenů meningokoků séroskupiny B (MenB), které představují 95 % kmenů cirkulujících v USA.

Také společnost Pfizer prezentovala své výsledky klinického hodnocení fáze III své kandidátní vakcíny proti 5 skupinám meningokoka ABCWY u osob ve věku 10-25 let. Vakcína byla aplikována v dvoudávkovém schématu s intervalem 6 měsíců mezi dávkami. Výsledky potvrdily dostatečnou protektivní imunitní odpověď proti všem 5 séroskupinám meningokoka, která nebyla horší ve srovnání s vakcínami Trumenba (proti menB) nebo Menveo (proti menACWY). V některých výsledcích byla imunitní odpověď statisticky významěn vyšší. Vakcína byla dobře tolerována a reakce po očkování byly srovnatelné s dosud registrovanými vakcínami proti IMO od společnosti Pfizer.

Pět séroskupin Neisseria meningitidis (A, B, C, W a Y) je příčinou téměř všech případů invazivního meningokokového onemocnění (IMO) ve většině světa. Meningitida B je nejčastější séroskupinou ČR a představuje více než polovinu všech případů meningokokového onemocnění. V roce 2022 bylo 64 % všech IMO způsobeno séroskupinou B a 25 % bylo hlášeno u adolescentů ve věku 15-19 let. Tyto a další výsledky, včetně strategie očkování adolescentů v ČR prezentoval na kongresu ESPID 2023 prof. Roman Chlíbek ve své přednášce, R.Chlibek: "Key pillars for adolescent MenB Vaccine recommendation and inclusion in the NIP".

Schválení těchto vakcín bude znamenat zjednodušení očkovací strategie proti meningokokům u adolescentů a mladých dospělých. Již nebude nutné používat dvě různé vakcíny, ale vše bude v jedné. Jednoduše 5 v 1.

 

Mohlo by Vás zajímat

Od roku 2023 existují nové možnosti prevence závažných onemocnění dolních cest dýchacích (plic) způsobených respiračním syncytiálním virem (RSV) u kojenců pomocí očkování těhotné matky nebo aplikace monoklonální protilátky nirsevimab (Beyfortus)  u novorozenců a kojenců během jejich první RSV sezóny. Nirsevimab se podává intramuskulárně v jedné dávce, před sezónou RSV nebo při narození u dětí narozených během RSV sezóny. Doporučená dávka je 50 mg pro děti vážící méně než 5 kg a 100 mg pro děti vážící 5 kg nebo více. Jedna dávka poskytuje ochranu na minimálně 5 měsíců. V ČR není nastavena úhrada, přípravek se zatím nedováží a není dostupný.

Pracovní skupina pro mimořádné údálosti Evrospké lékové agentury (EMA`s Emergency Task Force) dne 30.4.2024 doporučila aktualizovat vakcíny proti covid-19 tak, aby se zaměřovaly na novou variantu SARS-CoV-2 označenou JN.1 pro podzimní očkovací kampaň roku 2024/2025.

S hlubokým zármutkem sdělujeme, že 2. dubna 2024 od nás ve věku nedožitých 70 let navždy odešel po krátké a závažné nemoci náš milovaný kolega a kamarád MUDr. Ivan Bakoš

Univerzita Karlova a Slovenská zdravotnická univerzita v rámci společného česko-slovenského projektu připravily první z cyklu webinářů o cestovní medicíně, tentokrát na téma horečka dengue. Téma jistě zajímavé nejenom pro lékaře cetovní medicíny, ale také pro praktické lékaře. Na webináři zazní problematika očkování proti dengue.

Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s digitální informační agenturou (DIA ČR) a Ústavem zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS ČR) dnes představilo novou, státem, garantovanou mobilní aplikaci elektronického zdravotnictví, tzv. EZ Kartu. První funkcionalitou aplikace je Očkovací průkazka občana. Česká vakcinologická společnost se podílela na odborném obsahu aplikace a její "lékař-friendly" podobě.