» Aktuality » Průlom v očkování proti mening...
15. 5. 2023

Průlom v očkování proti meningokokům - vakcína 5 v 1

Firma GSK prezentovala na kongresu ESPID 2023 v Lisabonu předběžné pozitivní výsledky klinické studie fáze III (NCT04502693) hodnotící imunologickou účinnost a bezpečnost její vícesložkové vakcíny MenABCWY proti meningokokovým onemocněním vyvolaným různými skupinami Neiseria meningitidis, podávané ve dvou dávkách s odstupem šesti měsíců u zdravých jedinců ve věku 10-25 let. Kandidátní vakcína prokázala non-inferioritu v primárních cílových ukazatelích pro pět séroskupin Neisseria meningitidis (A, B, C, W a Y) ve srovnání se dvěma dávkami vakcíny Bexsero (vakcína proti meningokokům skupiny B) a jednou dávkou vakcíny Menveo (konjugovaná vakcína proti meningokokům skupin A, C, W-135 a Y) u zařazených očkovaných osob. Kromě toho byla tato kandidátní vakcína obecně dobře snášena a její bezpečnostní profil odpovídal vakcínám Bexsero a Menveo. V samostatné potvrzující části této studie fáze III prokázala kandidátní vakcína MenABCWY imunologickou účinnost proti panelu 110 různých invazivních kmenů meningokoků séroskupiny B (MenB), které představují 95 % kmenů cirkulujících v USA.

Také společnost Pfizer prezentovala své výsledky klinického hodnocení fáze III své kandidátní vakcíny proti 5 skupinám meningokoka ABCWY u osob ve věku 10-25 let. Vakcína byla aplikována v dvoudávkovém schématu s intervalem 6 měsíců mezi dávkami. Výsledky potvrdily dostatečnou protektivní imunitní odpověď proti všem 5 séroskupinám meningokoka, která nebyla horší ve srovnání s vakcínami Trumenba (proti menB) nebo Menveo (proti menACWY). V některých výsledcích byla imunitní odpověď statisticky významěn vyšší. Vakcína byla dobře tolerována a reakce po očkování byly srovnatelné s dosud registrovanými vakcínami proti IMO od společnosti Pfizer.

Pět séroskupin Neisseria meningitidis (A, B, C, W a Y) je příčinou téměř všech případů invazivního meningokokového onemocnění (IMO) ve většině světa. Meningitida B je nejčastější séroskupinou ČR a představuje více než polovinu všech případů meningokokového onemocnění. V roce 2022 bylo 64 % všech IMO způsobeno séroskupinou B a 25 % bylo hlášeno u adolescentů ve věku 15-19 let. Tyto a další výsledky, včetně strategie očkování adolescentů v ČR prezentoval na kongresu ESPID 2023 prof. Roman Chlíbek ve své přednášce, R.Chlibek: "Key pillars for adolescent MenB Vaccine recommendation and inclusion in the NIP".

Schválení těchto vakcín bude znamenat zjednodušení očkovací strategie proti meningokokům u adolescentů a mladých dospělých. Již nebude nutné používat dvě různé vakcíny, ale vše bude v jedné. Jednoduše 5 v 1.

 

Mohlo by Vás zajímat

Americká agentura pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) schválila 27.4.2023 novou konjugovanou 20valentní vakcínu proti pneumokokkovým onemocněním Prevnar20 (PCV20) pro děti od 6 týdnů do 17 let věku

Vakcíny i monoklonální protilátky prokázaly ve velké observační studii účinnost v prevenci "dlouhého covidu".

Dne 26.4.2023 výbor Evropské lékové agentury (EMA) pro humánní léčivé přípravky vydal pozitivní stanovisko a doporučil ke schválení historicky první vakcínu proti nákazám vyvolaným RSV. Americká FDA tuto vakcínu schválila 3.5. 2023.

Dne 28.4. 2023 byl spuštěn nový web Ćeské vakcinologické společnosti. Vyzkoušejte ho a případně dejte vědět, jak se Vám líbí, nebo co vylepšit.

Nenechte si ujít další ročník Hradeckých vakcinologických dnů, který se uskuteční 5.-7. 10. 2023.