» Aktuality » Prosíme gynekology a ČLS o pod...
16. 3. 2024

Prosíme gynekology a ČLS o podporu očkování těhotných proti pertusi

Vzhledem k současné situaci vysokého výskytu pertuse jsme požádali gynekology cestou Sdružení soukromých gynekologů ČR a také výboru České lékařské společnosti ČLS JEP o podporu očkování těhotných proti pertusi, které považujeme za jednu z priorit strategie boje proti pertusi a ochrany kojenců v ČR. Předložili jsme základní fakta a argumenty:

  1. Neustále dochází k exponenciálnímu vzestupu počtu případů pertuse. Nemoc se šíří po celé Evropě.
  2. Od ledna 2024 již máme kumulativně hlášeno více než 3 tisíce případů, v roce 2024 tak můžeme očekávat nárůst až k historicky nejvyšším, řádově několika tisícům případů.
  3. Nejvyšší výskyt je ve věkových kategoriích 15-19 let a hned za nimi jsou malé děti do 12 měsíc věku a adolescenti.
  4. I včas očkovaný kojenec nezíská plnou ochranu dříve něž kolem 6 měsíců věku. V Rakousku v březnu zemřelo měsíční dítě na pertusi.
  5. Novorozenec nemá jiné protilátky než ty, které dostane od své matky. Jedinou cestou jak je účinně ochránit je očkovat těhotné ženy v průběhu 3. trimestru těhotenství a tím zajistit nejenom ochranu očkované těhotné ženy, ale také pasivní přenos mateřských protilátek.
  6. K přenosu dochází transplacentárně právě nejvíce ke konci těhotenství, během porodu a také při kojení. Transplacentární přenos a přítomnost protilátek v mateřském mléce očkovaných žen v těhotenství byl opakovaně vědeckými studiemi potvrzen.
  7. Klinickými studiemi případů a kontrol byla potvrzena bezpečnost aplikace kombinované vakcíny proti pertusi, záškrtu, tetanu a poliomyelitidě v těhotenství, bez poškození očkované ženy a bez poškození plodu-novorozence.
  8. V současné době se u nás doporučuje k očkování těhotných vakcína Adacel-polio (je k dispozici), polio složka dokonce posiluje imunitní odpověď na pertusovou složku. Odstup od předchozího očkování proti tetanu je min. 1 měsíc.
  9. Tato vakcína není hrazena z veřejného zdravotního pojištění, ale většina zdravotních pojišťoven na ni přispívá, např. VZP 500,-Kč a vakcína stojí cca 900,- Kč. Těhotnou ženu tak vakcína vyjde na cca 400,- Kč.
  10. Každý lékař, i přes to, že běžně neočkuje (včetně gynekologů), by očkování měl těhotné ženě doporučit, poslat ji za jejím praktickým lékařem nebo do nejbližšího očkovacího centra. Hlavně by ji neměl očkování rozmlouvat či zakazovat. Je to nevědecké a poškozuje to těhotnou ženu i jejího novorozence.

OČKOVÁNÍ JE SOUČÁSTÍ BĚŽNÉ PRENATÁLNÍ PÉČE O KAŽDOU TĚHOTNOU ŽENU!

Mohlo by Vás zajímat

S hlubokým zármutkem sdělujeme, že 2. dubna 2024 od nás ve věku nedožitých 70 let navždy odešel po krátké a závažné nemoci náš milovaný kolega a kamarád MUDr. Ivan Bakoš

Univerzita Karlova a Slovenská zdravotnická univerzita v rámci společného česko-slovenského projektu připravily první z cyklu webinářů o cestovní medicíně, tentokrát na téma horečka dengue. Téma jistě zajímavé nejenom pro lékaře cetovní medicíny, ale také pro praktické lékaře. Na webináři zazní problematika očkování proti dengue.

Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s digitální informační agenturou (DIA ČR) a Ústavem zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS ČR) dnes představilo novou, státem, garantovanou mobilní aplikaci elektronického zdravotnictví, tzv. EZ Kartu. První funkcionalitou aplikace je Očkovací průkazka občana. Česká vakcinologická společnost se podílela na odborném obsahu aplikace a její "lékař-friendly" podobě. 

Evropská komise 13.3. 2024 udělila rozhodnutí o registraci 20valentní pneumokokové konjugované vakcíny, prodávané v Evropské unii pod obchodním názvem PREVENAR 20, pro aktivní imunizaci k prevenci invazivních onemocnění, zápalu plic a akutního zánětu středního ucha způsobeného Streptococcus pneumoniae u kojenců, dětí a dospívajících od 6 týdnů do méně než 18 let. 

V případě výskytu pertuse v kolektivním zařízení pro děti se postupuje v souladu s vyhláškou č. 389/2023 sb. o systému epidemiologické bdělosti pro vybraná infekční onemocnění.