» Aktuality » Nová modifikovaná vakcína prot...
3. 9. 2023

Nová modifikovaná vakcína proti covid-19 XBB.1.5 schválena

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) doporučil a Evropská komise schválila modifikovanou vakcínu společnosti Comirnaty zaměřenou na subvariantu Omicron XBB.1.5.
Vakcína - známá jako Comirnaty Omicron XBB.1.5 -  bude používána k prevenci covid-19 u dospělých a dětí ve věku od 6 měsíců.
V souladu s předchozími doporučeními EMA a Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) by dospělí a děti ve věku 5 let a starší, kteří vyžadují očkování, měli dostat jednu dávku bez ohledu na to, zda byli proti covid-19 očkováni v minulosti či ne.
Děti ve věku od 6 měsíců do 4 let mohou obdržet jednu nebo tři dávky v závislosti na tom, zda byly v minulosti očkovány.
Výbor zvážil nové údaje, které ukazují silnou imunitní odpověď upravené vakcíny proti XBB.1.5 a příbuzným kmenům viru, který způsobuje covid-19. Více zde.

Mohlo by Vás zajímat

Všeobecná zdravotní pojišťovna nadstandardně navýšila rozpočet do fondu prevence na rok 2024 a díky tomu na základě doporučení České vakcinologické společnosti bude od 1.1. 2024 přispívat 3 000,- Kč na dávku očkování proti pásovému oparu všem dospělým osobám ve věku 50 a více let. Dosposud to bylo 2 000,- Kč.

Všeobecná zdravotní pojišťovna na základě rozhodnutí správní rady zavádí od 1.9.2023 v souladu s doporučením České vakcinologické společnosti ČLS JEP nový benefit v rámci svých preventivních programů a přispívá každému kdo je starší 60 let na očkování proti RSV částkou 2 000,- Kč. 

Nová očkovací látka proti nákazám respiračním syncyciálním virem (RSV), vakcína  ABRYSVO od firmy Pfizer byla v EU registrována dne 23. srpna 2023. Registrace je platná ve všech členských státech EU a ve státech EEA  (Island, Lichnštejnsko, Norsko). Souhrn údajů o přípravku ve všech evropských jazycích a EPAR (European Public Assessment Report) budou dostupné na www stránkách EMA & a registru léčivých přpravků EU do dvou týdnů od rozhodnutí Evropské komise.   

Evropská léková agentura (EMA) vydala 8.8. 2023 rozhodnutí a schválila nové SPC vakcíny Comirnaty proti covid-19, které zahrnuje schválení bivalentní vakcíny (Omikron BA.4-5) pro kojence od 6 měsíců věku a děti do 4 let věku, možnost použití bivalentní vakcíny pro zahajování očkování (primovakcinaci) již také pro děti od 5 let věku a další změny.

Evropská léková agentura vydala 20. července 2023 pozitivní stanovisko k registraci další vakcíny proti nákazám vyvolaným respiračním syncyciálním virem (RSV). Vakcína s názvem ABRYSVO od firmy Pfizer je určena k prevenci onemocnění dolních cest dýchacích způsobenému respiračním syncytiálním virem u těhotných žen a u osob ve věku 60 let a starších. Díky očkování těhotných žen, získají pasivní ochranu také jejich kojenci ve věku od narození do 6 měsíců.