» Aktuality » Nová modifikovaná vakcína prot...
3. 9. 2023

Nová modifikovaná vakcína proti covid-19 XBB.1.5 schválena

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) doporučil a Evropská komise schválila modifikovanou vakcínu společnosti Comirnaty zaměřenou na subvariantu Omicron XBB.1.5.
Vakcína - známá jako Comirnaty Omicron XBB.1.5 -  bude používána k prevenci covid-19 u dospělých a dětí ve věku od 6 měsíců.
V souladu s předchozími doporučeními EMA a Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) by dospělí a děti ve věku 5 let a starší, kteří vyžadují očkování, měli dostat jednu dávku bez ohledu na to, zda byli proti covid-19 očkováni v minulosti či ne.
Děti ve věku od 6 měsíců do 4 let mohou obdržet jednu nebo tři dávky v závislosti na tom, zda byly v minulosti očkovány.
Výbor zvážil nové údaje, které ukazují silnou imunitní odpověď upravené vakcíny proti XBB.1.5 a příbuzným kmenům viru, který způsobuje covid-19. Více zde.

Mohlo by Vás zajímat

Ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví a zdravotními pojišťovnami se snažíme pomoci s řešením situace s 10valentní vakcínou proti pneumokokovým onemocněním Synflorix, která již není součástí hrazených vakcín pro děti v roce 2024. Na MZ jsme 16.2.2024 zaslali naše odborné doporučení k rozšíření antigenního složení právě o tuto vakcínu, pro děti a na přechodnou dobu do 30.6.2024. Umožní to dokončit rozočkovaná schémata a  využít  vakcíny, které lékaři již zakoupily. Jakmile to vyjde ve věstníku (koncem příštího týdne), začne to platit. Do té doby doporučujume lékařům s aplikací Synflorixu počkat. Ostatní vakcíny (PCV15, PCV13) lze dětem aplikovat a hradit z veřejného zdravotního pojištění již nyní. 

Na základě nového zveřejnění Sdělení ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek dochází od 8. 2. 2024 k rozšíření úhrad vícevalentních vakcín proti pneumokokovým onemocněním pro očkování v dětském věku a u pojištěnců s rizikovými faktory zdravotního stavu. Končí tak úhrada 10valentní vakcíny (Synflorix), která již není součástí nového antigenního složení.

Dne 25. ledna 2024 přijal Výbor pro humánní léčivé přípravky ( CHMP ) kladné stanovisko doporučující změnu podmínek registrace vakcíny proti pneumokokovým onemocněním  Apexxnar (Prevenar 20) pro děti ve věku od 6 týdnů do 18 let.

Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) schválil 20.10. 2023 první pentavalentní vakcínu proti meningokokovým onemocněním vyvolaným 5 séroskupinami meningokoka: A, B, C, Y, W.

Ministerstvo zdravotnictví podle § 80 odst. 1 písm. e) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví stanovilo na základě doporučení Národní imunizační komise (vzhledem k tomu, že hlasování NIKO dopadlo nerozhodně, v souladu s jednacím řádem NIKO nakonec rozhodl pan ministr) antigenní složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2024. Přeloženo, které vakcíny se budou používat a hradit pro povinná očkování v roce 2024.