» Aktuality » Kladné evropské stanovisko k r...
30. 1. 2024

Kladné evropské stanovisko k rozšíření věkové indikace pneumokokové vakcíny Apexxnar (Prevenar 20) pro děti

Dne 25. ledna 2024 přijal Výbor pro humánní léčivé přípravky ( CHMP ) kladné stanovisko doporučující změnu podmínek registrace léčivého přípravku Prevenar 20 pro děti ve věku od 6 týdnů do 18 let.

Úplné indikace vakcíny Prevenar 20 budou následující :

  • Aktivní imunizace pro prevenci invazivního onemocnění, zápalu plic a akutního zánětu středního ucha způsobeného Streptococcus pneumoniae u kojenců, dětí a dospívajících ve věku od 6 týdnů do méně než 18 let
  • Aktivní imunizace pro prevenci invazivních onemocnění a pneumonie způsobených Streptococcus pneumoniae u jedinců ve věku 18 let a starších.

Bude se měnit také název vakcíny z dosavadního Apexxnar na Prevenar 20.

20valentní konjugovaná vakcína tak bude brzy schválena také pro děti. Dosud byla jen pro dospělé.

Mohlo by Vás zajímat

Ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví a zdravotními pojišťovnami se snažíme pomoci s řešením situace s 10valentní vakcínou proti pneumokokovým onemocněním Synflorix, která již není součástí hrazených vakcín pro děti v roce 2024. Na MZ jsme 16.2.2024 zaslali naše odborné doporučení k rozšíření antigenního složení právě o tuto vakcínu, pro děti a na přechodnou dobu do 30.6.2024. Umožní to dokončit rozočkovaná schémata a  využít  vakcíny, které lékaři již zakoupily. Jakmile to vyjde ve věstníku (koncem příštího týdne), začne to platit. Do té doby doporučujume lékařům s aplikací Synflorixu počkat. Ostatní vakcíny (PCV15, PCV13) lze dětem aplikovat a hradit z veřejného zdravotního pojištění již nyní. 

Na základě nového zveřejnění Sdělení ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek dochází od 8. 2. 2024 k rozšíření úhrad vícevalentních vakcín proti pneumokokovým onemocněním pro očkování v dětském věku a u pojištěnců s rizikovými faktory zdravotního stavu. Končí tak úhrada 10valentní vakcíny (Synflorix), která již není součástí nového antigenního složení.

Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) schválil 20.10. 2023 první pentavalentní vakcínu proti meningokokovým onemocněním vyvolaným 5 séroskupinami meningokoka: A, B, C, Y, W.

Ministerstvo zdravotnictví podle § 80 odst. 1 písm. e) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví stanovilo na základě doporučení Národní imunizační komise (vzhledem k tomu, že hlasování NIKO dopadlo nerozhodně, v souladu s jednacím řádem NIKO nakonec rozhodl pan ministr) antigenní složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2024. Přeloženo, které vakcíny se budou používat a hradit pro povinná očkování v roce 2024.

Na základě žádosti Ministerstva zdravotnictví zpracovala 12.1. 2024 Česká vakcinologická společnost návrh na antigenní složení vakcín proti pneumokokovým onemocněním pro hrazená očkování dětí a rizikových pacientů.