» Aktuality » Druhá nová vakcína proti RSV(A...
28. 8. 2023

Druhá nová vakcína proti RSV(ABRYSVO) je zaregistrována a schválena v EU

Nová vakcína proti nákazám RSV s názvem Abrysvo byla schválena pro EU dne 23.8. 2023

Indikace vakcíny Abrysvo jsou:

  1. Aktivní imunizace osob ve věku 60 let a starších k prevenci onemocnění dolních cest dýchacích způsobeného RSV.
  2. Pasivní ochrana  před onemocněním dolních cest dýchacích způsobeným respiračním syncytiálním virem (RSV) u kojenců od narození do 6 měsíců věku po imunizaci matky během těhotenství - předání protilátek dítěti od očkované matky v těhotenství.

Tuto vakcínu je třeba používat v souladu s oficiálními doporučeními.

Dávkování a způsob podání

  • Těhotné ženy - jednorázová dávka 0,5 ml má být podána mezi 24. a 36. týdnem gestace.
  • Osoby ve věku 60 let a starší - jednorázová dávka 0,5 ml. 

V současnosti jsou tak schválené již dvě RSV vakcíny pro očkování dospělých. Vakcína Arexvy (firma GSK) pro dospělé 60+ let a vakcína Abrysvo (firma Pfizer) pro dospělé 60+ let a pro těhotné ženy.

Mohlo by Vás zajímat

S hlubokým zármutkem sdělujeme, že 2. dubna 2024 od nás ve věku nedožitých 70 let navždy odešel po krátké a závažné nemoci náš milovaný kolega a kamarád MUDr. Ivan Bakoš

Univerzita Karlova a Slovenská zdravotnická univerzita v rámci společného česko-slovenského projektu připravily první z cyklu webinářů o cestovní medicíně, tentokrát na téma horečka dengue. Téma jistě zajímavé nejenom pro lékaře cetovní medicíny, ale také pro praktické lékaře. Na webináři zazní problematika očkování proti dengue.

Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s digitální informační agenturou (DIA ČR) a Ústavem zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS ČR) dnes představilo novou, státem, garantovanou mobilní aplikaci elektronického zdravotnictví, tzv. EZ Kartu. První funkcionalitou aplikace je Očkovací průkazka občana. Česká vakcinologická společnost se podílela na odborném obsahu aplikace a její "lékař-friendly" podobě. 

Evropská komise 13.3. 2024 udělila rozhodnutí o registraci 20valentní pneumokokové konjugované vakcíny, prodávané v Evropské unii pod obchodním názvem PREVENAR 20, pro aktivní imunizaci k prevenci invazivních onemocnění, zápalu plic a akutního zánětu středního ucha způsobeného Streptococcus pneumoniae u kojenců, dětí a dospívajících od 6 týdnů do méně než 18 let. 

Vzhledem k současné situaci vysokého výskytu pertuse jsme požádali gynekology cestou Sdružení soukromých gynekologů ČR a také výboru České lékařské společnosti ČLS JEP o podporu očkování těhotných proti pertusi, které považujeme za jednu z priorit strategie boje proti pertusi a ochrany kojenců v ČR.