» Aktuality » Došlo k významným změnám v SPC...
24. 8. 2023

Došlo k významným změnám v SPC mRNA vakcíny Comirnaty proti covid-19

V SPC vakcíny Comirnaty došlo 8. 8. 2023 po schválení EMA k několika významným změnám napříč věkovými skupinami. Zde přinášíme hlavní změny:

Typy balení

  • schválení bivalentní formulace BA.4-5 i pro kojence a děti ve věku od 6 měsíců do 4 let (momentálně není dostupná v ČR),
  • schválení bivalentní formulace BA.4-5 pro děti 5-11 let, která nevyžaduje ředění – modré víčko; pouze 6 dávek ve vialce; jednotlivá dávka 0,3 ml namísto 0,2ml u původního oranžového víčka pro děti 5-11 let (momentálně není ještě dostupná v ČR).

Dávkování

  • schválení zahájení očkování bivalentní vakcínou pro dříve neočkované jedince,
  • u dětí 5-11 let + u osob starších 12 let – změna očkovacího schématu (již se v dávkování nerozlišuje základní očkování a posilovací dávka) – 1 dávka bez ohledu na předchozí stav očkovaní. Přeočkování další dávkou nejdříve 3 měsíce po předchozí pro již dříve očkované,
  • u kojenců a dětí ve věku od 6 měsíců do 4 let, kteří nemají v anamnéze základní očkování proti onemocnění COVID-19 nebo předchozí infekci virem SARS-CoV-2 se podává základní očkování 3 dávkami jako doposud,
  • u kojenců a dětí ve věku od 6 měsíců do 4 let, kteří mají v anamnéze základní očkování proti onemocnění COVID-19 nebo předchozí infekci virem SARS-CoV-2 se podává 1 dávka,
  • další dávky u těžce imunokompromitovaných osob (všech věkových kategorií) lze podat v souladu s místními doporučeními – již není v SPC uveden počet 3 dávek základního očkování jako dříve a pouze odkaz na lokální doporučení.

Imunogenicita a tolerabilita

Byla doplněna data z klinického hodnocení imunogenicity a tolerability po podání bivalentní vakcíny BA.4-5 u všech věkových skupin. Odkaz na nové SPC všech balení zde. Datum vydání rozhodnutí k těmto změnám 8.8.2023

Mohlo by Vás zajímat

Všeobecná zdravotní pojišťovna nadstandardně navýšila rozpočet do fondu prevence na rok 2024 a díky tomu na základě doporučení České vakcinologické společnosti bude od 1.1. 2024 přispívat 3 000,- Kč na dávku očkování proti pásovému oparu všem dospělým osobám ve věku 50 a více let. Dosposud to bylo 2 000,- Kč.

Všeobecná zdravotní pojišťovna na základě rozhodnutí správní rady zavádí od 1.9.2023 v souladu s doporučením České vakcinologické společnosti ČLS JEP nový benefit v rámci svých preventivních programů a přispívá každému kdo je starší 60 let na očkování proti RSV částkou 2 000,- Kč. 

30. srpna 2023 výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) vydal doporučující stanovisko a 1.9.2023 byla schválena nová modifikovaná vakcína proti covid-19. V čem se liší od té předchozí? Není bivalentní, ale monovalentní, je lépe zacílena na očekávanou podzimní vlnu covid-19, na varinatu omikron XBB.1.5 a subvarianty a je jak pro zahajování očkování, tak pro přeočkování.

Nová očkovací látka proti nákazám respiračním syncyciálním virem (RSV), vakcína  ABRYSVO od firmy Pfizer byla v EU registrována dne 23. srpna 2023. Registrace je platná ve všech členských státech EU a ve státech EEA  (Island, Lichnštejnsko, Norsko). Souhrn údajů o přípravku ve všech evropských jazycích a EPAR (European Public Assessment Report) budou dostupné na www stránkách EMA & a registru léčivých přpravků EU do dvou týdnů od rozhodnutí Evropské komise.   

Evropská léková agentura vydala 20. července 2023 pozitivní stanovisko k registraci další vakcíny proti nákazám vyvolaným respiračním syncyciálním virem (RSV). Vakcína s názvem ABRYSVO od firmy Pfizer je určena k prevenci onemocnění dolních cest dýchacích způsobenému respiračním syncytiálním virem u těhotných žen a u osob ve věku 60 let a starších. Díky očkování těhotných žen, získají pasivní ochranu také jejich kojenci ve věku od narození do 6 měsíců.