» Aktuality » Americká FDA již schválila PCV...
29. 4. 2023

Americká FDA již schválila PCV20 pro děti, čekáme kdy EU

Americká agentura pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) schválila 27.4.2023 novou konjugovanou 20valentní vakcínu proti pneumokokovým onemocněním Prevnar20 (PCV20) pro děti od 6 týdnů do 17 let věku. Kromě ochrany před invazivními formami pneumokokových onemocnění, ve věkové kategorii dětí od 6 týdnů do 5 let věku je určena také k ochraně před zánětem středouší. Tato vakcína nabízí nejširší pokrytí sérotypů ze všech dětských pneumokokových konjugovaných vakcín a pomáhá chránit proti všem 20 sérotypům obsaženým ve vakcíně. U dětí jedinců ve věku 2, 4, 6 a 12 až 15 měsíců očkovaných 4dávkovým schématem byly nejčastějšími nežádoucími účinky hlášenými v míře > 10 % podrážděnost, bolest v místě vpichu, ospalost, snížená chuť k jídlu a zarudnutí v místě vpichu, otok v místě vpichu a horečka. 

Pro dospělé je tato vakcína již schválena a dostupná jak v USA, tak schválená v EU a je dostupná v ČR. Bohužel u nás zatím není (kéž by byla) hrazena ze zdravotního pojištění pro seniory 65+ a rizikové skupiny dospělých pacientů.

Poradní výbor pro imunizaci (ACIP) amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) se zavázal co nejdříve po schválení FDA přijmout opatření ohledně nových vakcín. Příští pravidelné setkání ACIP je 21.–22. června 2023.

Více v tiskové zprávě výrobce vakcíny.

Mohlo by Vás zajímat

Od roku 2023 existují nové možnosti prevence závažných onemocnění dolních cest dýchacích (plic) způsobených respiračním syncytiálním virem (RSV) u kojenců pomocí očkování těhotné matky nebo aplikace monoklonální protilátky nirsevimab (Beyfortus)  u novorozenců a kojenců během jejich první RSV sezóny. Nirsevimab se podává intramuskulárně v jedné dávce, před sezónou RSV nebo při narození u dětí narozených během RSV sezóny. Doporučená dávka je 50 mg pro děti vážící méně než 5 kg a 100 mg pro děti vážící 5 kg nebo více. Jedna dávka poskytuje ochranu na minimálně 5 měsíců. V ČR není nastavena úhrada, přípravek se zatím nedováží a není dostupný.

Pracovní skupina pro mimořádné údálosti Evrospké lékové agentury (EMA`s Emergency Task Force) dne 30.4.2024 doporučila aktualizovat vakcíny proti covid-19 tak, aby se zaměřovaly na novou variantu SARS-CoV-2 označenou JN.1 pro podzimní očkovací kampaň roku 2024/2025.

S hlubokým zármutkem sdělujeme, že 2. dubna 2024 od nás ve věku nedožitých 70 let navždy odešel po krátké a závažné nemoci náš milovaný kolega a kamarád MUDr. Ivan Bakoš

Univerzita Karlova a Slovenská zdravotnická univerzita v rámci společného česko-slovenského projektu připravily první z cyklu webinářů o cestovní medicíně, tentokrát na téma horečka dengue. Téma jistě zajímavé nejenom pro lékaře cetovní medicíny, ale také pro praktické lékaře. Na webináři zazní problematika očkování proti dengue.

Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s digitální informační agenturou (DIA ČR) a Ústavem zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS ČR) dnes představilo novou, státem, garantovanou mobilní aplikaci elektronického zdravotnictví, tzv. EZ Kartu. První funkcionalitou aplikace je Očkovací průkazka občana. Česká vakcinologická společnost se podílela na odborném obsahu aplikace a její "lékař-friendly" podobě.