» Aktuality » Americká FDA již schválila PCV...
29. 4. 2023

Americká FDA již schválila PCV20 pro děti, čekáme kdy EU

Americká agentura pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) schválila 27.4.2023 novou konjugovanou 20valentní vakcínu proti pneumokokovým onemocněním Prevnar20 (PCV20) pro děti od 6 týdnů do 17 let věku. Kromě ochrany před invazivními formami pneumokokových onemocnění, ve věkové kategorii dětí od 6 týdnů do 5 let věku je určena také k ochraně před zánětem středouší. Tato vakcína nabízí nejširší pokrytí sérotypů ze všech dětských pneumokokových konjugovaných vakcín a pomáhá chránit proti všem 20 sérotypům obsaženým ve vakcíně. U dětí jedinců ve věku 2, 4, 6 a 12 až 15 měsíců očkovaných 4dávkovým schématem byly nejčastějšími nežádoucími účinky hlášenými v míře > 10 % podrážděnost, bolest v místě vpichu, ospalost, snížená chuť k jídlu a zarudnutí v místě vpichu, otok v místě vpichu a horečka. 

Pro dospělé je tato vakcína již schválena a dostupná jak v USA, tak schválená v EU a je dostupná v ČR. Bohužel u nás zatím není (kéž by byla) hrazena ze zdravotního pojištění pro seniory 65+ a rizikové skupiny dospělých pacientů.

Poradní výbor pro imunizaci (ACIP) amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) se zavázal co nejdříve po schválení FDA přijmout opatření ohledně nových vakcín. Příští pravidelné setkání ACIP je 21.–22. června 2023.

Více v tiskové zprávě výrobce vakcíny.

Mohlo by Vás zajímat

Podzimní jednání Národní imunizační komise (NIKO) proběhne dne 27. listopadu 2023 v budově Ministerstva zdravotnictví kde se bude projednávat mimo jiné také antigenní složení očkovacích látek pro rok 2024, hodnotící zprávu SÚKL pro 15ti a 20ti valentní konjugované vakcíny proti pneumokokům a také případné změny národního imunizačního programu.

Americká FDA schválila 20. 10. 2023 první vakcínu proti pěti nejčastějším séroskupinám meningokoka (A, B, C, W a Y). Vakcína s názvem PENBRAYA je schválena pro adolescenty ve věku 10-25 let. Tato vakcíny poskytuje nejširší možné pokrytí ze všech dosud dostupných meningokokových vakcín a umožní významně zjednodušit očkovací schéma. Bude se aplikovat ve 2 dávkách s odstupem 6 měsíců. Evropa si na schválení zatím musí počkat.

Ve dnech 5. - 7. října 2023 úspěšně proběhl největší kongres o očkování v ČR, XVIII. Hradecké vakcinolgické dny. Hradec Králové byl opět po roce, tradičním místem setkání, diskusí a přednášek vakcinologů, praktických lékařů, infektologů, epidemiologů a další expertů z oblasti preventivní medicíny.

Všeobecná zdravotní pojišťovna nadstandardně navýšila rozpočet do fondu prevence na rok 2024 a díky tomu na základě doporučení České vakcinologické společnosti bude od 1.1. 2024 přispívat 3 000,- Kč na dávku očkování proti pásovému oparu všem dospělým osobám ve věku 50 a více let. 

Všeobecná zdravotní pojišťovna na základě rozhodnutí správní rady zavádí od 1.9.2023 v souladu s doporučením České vakcinologické společnosti ČLS JEP nový benefit v rámci svých preventivních programů a přispívá každému kdo je starší 60 let na očkování proti RSV částkou 2 000,- Kč.