» Aktuality » Americká FDA již schválila PCV...
29. 4. 2023

Americká FDA již schválila PCV20 pro děti, čekáme kdy EU

Americká agentura pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) schválila 27.4.2023 novou konjugovanou 20valentní vakcínu proti pneumokokovým onemocněním Prevnar20 (PCV20) pro děti od 6 týdnů do 17 let věku. Kromě ochrany před invazivními formami pneumokokových onemocnění, ve věkové kategorii dětí od 6 týdnů do 5 let věku je určena také k ochraně před zánětem středouší. Tato vakcína nabízí nejširší pokrytí sérotypů ze všech dětských pneumokokových konjugovaných vakcín a pomáhá chránit proti všem 20 sérotypům obsaženým ve vakcíně. U dětí jedinců ve věku 2, 4, 6 a 12 až 15 měsíců očkovaných 4dávkovým schématem byly nejčastějšími nežádoucími účinky hlášenými v míře > 10 % podrážděnost, bolest v místě vpichu, ospalost, snížená chuť k jídlu a zarudnutí v místě vpichu, otok v místě vpichu a horečka. 

Pro dospělé je tato vakcína již schválena a dostupná jak v USA, tak schválená v EU a je dostupná v ČR. Bohužel u nás zatím není (kéž by byla) hrazena ze zdravotního pojištění pro seniory 65+ a rizikové skupiny dospělých pacientů.

Poradní výbor pro imunizaci (ACIP) amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) se zavázal co nejdříve po schválení FDA přijmout opatření ohledně nových vakcín. Příští pravidelné setkání ACIP je 21.–22. června 2023.

Více v tiskové zprávě výrobce vakcíny.

Mohlo by Vás zajímat

Na letošním 41. kongresu Evropské společnosti dětského infekčního lékařství (ESPID 2023), který se konal 8.-12.5. 2023 v portugalském Lisabonu, byla prezentována data z předregistračních klinických hodnocení fáze III kandidátních 5valentních vakcín proti meningokokům nejčastějších séroskupin A, B, C, W a Y. Vakcínu prezentovaly jak společnost GSK, tak Pfizer.

Vakcíny i monoklonální protilátky prokázaly ve velké observační studii účinnost v prevenci "dlouhého covidu".

Dne 26.4.2023 výbor Evropské lékové agentury (EMA) pro humánní léčivé přípravky vydal pozitivní stanovisko a doporučil ke schválení historicky první vakcínu proti nákazám vyvolaným RSV. Americká FDA tuto vakcínu schválila 3.5. 2023.

Dne 28.4. 2023 byl spuštěn nový web Ćeské vakcinologické společnosti. Vyzkoušejte ho a případně dejte vědět, jak se Vám líbí, nebo co vylepšit.

Nenechte si ujít další ročník Hradeckých vakcinologických dnů, který se uskuteční 5.-7. 10. 2023.