» Aktuality » Návrh antigenního složení vakc...
12. 1. 2024

Návrh antigenního složení vakcín proti pneumokokům pro děti a rizikové pacienty

Od 1.1. 2024 dle novelizace zákona č.48/1997 sb. hrazené očkovací látky proti pneumokokovým onemocněním pro děti a rizikové pacienty schvaluje Ministerstvo zdravotnictví a zveřejňuje je formou sdělení ve Sbírce zákonů. ČVS z tohto důvodu předala ministerstvu svůj odborný návrh na antigenní složení těchto vakcín.Pro očkování dětí a rizikových pacientů uvedených v § 30 odst. 2 písm. j), k) zákona č.48/1997 sb.  navrhujeme používat konjugované, vícevalentní vakcíny, které mají vyšší teoretické pokrytí a lépe odpovídají současné epidemiologické situaci v České republice. Proto jsme navrhli hradit 13valentní polysacharidovou konjugovanou očkovací látku proti pneumokokovým infekcím (PCV13) nebo 15valentní polysacharidovou konjugovanou očkovací látku (PCV15) pro děti v rámci hrazeného očkování. Vzhledem k tomu, že 20valentní vakcína (PCV20) zatím není schválena k použití u dětí, navrhujeme hradit buď PCV13 nebo PCV15. Pro rizikové pacienty jsme navrhli hradit očkovací látky proti pneumokokovým infekcím používané v sekvenčním schématu: PCV13 a PPSV23 (23valentní polysacharidovou očkovací látku) nebo PCV15 a PPSV23. Pro rizikové dospělé pacienty pak hradit PCVC20 bez nutnosti sekvenčního podání PPSV23.

Mohlo by Vás zajímat

Ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví a zdravotními pojišťovnami se snažíme pomoci s řešením situace s 10valentní vakcínou proti pneumokokovým onemocněním Synflorix, která již není součástí hrazených vakcín pro děti v roce 2024. Na MZ jsme 16.2.2024 zaslali naše odborné doporučení k rozšíření antigenního složení právě o tuto vakcínu, pro děti a na přechodnou dobu do 30.6.2024. Umožní to dokončit rozočkovaná schémata a  využít  vakcíny, které lékaři již zakoupily. Jakmile to vyjde ve věstníku (koncem příštího týdne), začne to platit. Do té doby doporučujume lékařům s aplikací Synflorixu počkat. Ostatní vakcíny (PCV15, PCV13) lze dětem aplikovat a hradit z veřejného zdravotního pojištění již nyní. 

Na základě nového zveřejnění Sdělení ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek dochází od 8. 2. 2024 k rozšíření úhrad vícevalentních vakcín proti pneumokokovým onemocněním pro očkování v dětském věku a u pojištěnců s rizikovými faktory zdravotního stavu. Končí tak úhrada 10valentní vakcíny (Synflorix), která již není součástí nového antigenního složení.

Dne 25. ledna 2024 přijal Výbor pro humánní léčivé přípravky ( CHMP ) kladné stanovisko doporučující změnu podmínek registrace vakcíny proti pneumokokovým onemocněním  Apexxnar (Prevenar 20) pro děti ve věku od 6 týdnů do 18 let.

Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) schválil 20.10. 2023 první pentavalentní vakcínu proti meningokokovým onemocněním vyvolaným 5 séroskupinami meningokoka: A, B, C, Y, W.

Ministerstvo zdravotnictví podle § 80 odst. 1 písm. e) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví stanovilo na základě doporučení Národní imunizační komise (vzhledem k tomu, že hlasování NIKO dopadlo nerozhodně, v souladu s jednacím řádem NIKO nakonec rozhodl pan ministr) antigenní složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2024. Přeloženo, které vakcíny se budou používat a hradit pro povinná očkování v roce 2024.