» Kongres Hradecké vakcinologické dny » XIV. Hradecké vakcinologické d...
4. 10. 2018

XIV. Hradecké vakcinologické dny 4. - 6.10.2018

Prezentace (PDF soubory)

Bartková D. - Neurologické komplikace chřipky
Cabrnochová H. - Aktuální situace v oblasti očkování u dětí
Cabrnochová H. - Očkování nedonošených dětí, doporučení odborných společností
Cabrnochová H. - Očkování novorozenců HBsAg pozitivních matek
Dražan D. - 100 let po Španělské chřipce o kolik více toho víme a umíme
Dražan D. - Očkování zdravotníků proti chřipce
Dražan D. - Odkládání očkování u dětí
Dušek L. - Rekonstruovaný Národní zdravotnický informační systém ČR, jeho principy, možnosti a první výstupy dostupných dat
Fabianová K. - Dávivý kašel epidemiologie, možnosti prevence
Fabiánová K. - Interpretace laboratorních výsledků sérologie pertuse v očkující praxi
Gebouský P. - Není pokousání jako pokousání
Gottvaldová E. - Epidemiologická situace v ČR a kontrola infekčních nemocí v mezinárodním kontextu
Gumulec J. - Splenektomie u hematologických pacientů: riziko infekčních komplikací
Havlíčková M. - Chřipková epidemie 2017/2018: virologická, epidemiologická a klinická charakteristika
Hozáková L. - Plicní a mimoplicní forma tuberkulózy – kazuistika
Hudáčková D. - Infekčné komplikácie pri imunosupresívnej liečbe – kazuistika
Chlíbek R. - Novinky v očkování dospělých
Chlíbek R. - Recentní studie bezpečnosti HPV vakcinace
Jágrová Z. - Epidemie spalniček v Praze v roce 2018
Jeseňák M. - Očkovanie a imunosupresívna liečba – riziká, obmedzenia a indikácie
Jilichová Nová V. - Nové možnosti individuálních schémat u dětí
Jílková E. - Alergická reakce po očkování proti tetanu před 50 lety – aneb, jak zbavit pacienta celoživotního ortelu
Kosina P. - Asplenie/hyposplenie v klinické praxi
Kosina P. - Grilování a vakcinace
Krištúfková Z. - Výzvy Národného imunizačného programu v SR
Křížová P. - Sekvenace celého genomu N.meningitidis poskytuje podklady k zpřesnění vakcinační strategie
Limberková R. - Interpretace laboratorních výsledků – sérologie spalniček v očkující praxi
Lorenc V. - Chřipková sezóna 2017/18 v jižních Čechách pohledem urgentní medicíny
Marešová V. - Infekce preventabilní očkováním v minulosti
Nečas J. - Neurologické komplikace očkování – úvod, aktuální poznatky ze surveillance v USA
Nečas T. - ASIA syndrom a očkování – teoretický koncept či realita?
Pazdiora P. - Epidemie spalniček v ČR pohledem epidemiologa
Pellantová V. - Protilátky proti hepatitidě B – nezbytný klíč k revakcinaci?
Petroušová L. - Postup při očkování splenektomovaných pacientů
Plíšek S. - Maligní forma tropické malárie v ČR – je malárie podceňované onemocnění?
Prymula R. - Odškodňování následků očkování v ČR
Prymula R. - Role státu v oblasti očkování
Smetana J. - Individuální schémata očkování u dospělých
Solovič I. - Tuberkulóza – stále aktuální problém
Stejskal F. - Epidemie spalniček v ČR pohledem infektologa
Šebková A. - Individuální schémata a přístup pojišťoven
Šimurka P. - Očkovanie a internetová komunikácia
Šípová I. - Výsledky vyšetřování zdravotníků na spalničky v Nemocnici České Budějovice, a.s.
Širůček P. - Dávivý kašel – klinicky obraz, diagnostika a léčba
Urbančíková I. - Očkovanie osôb s vrodenými poruchami imunity
Váchalová J. - Kazuistiky syndromu fulminantně probíhající sepse (OPSI) u pacientů s asplenií
Vašáková M. - Tuberkulóza. Principy racionální diagnostiky a léčby v ČR a ostatních evropských zemích
Wallenfels J. - Aktuální epidemiologická situace tuberkulózy v ČR. BCG vakcinace

Vydavatel těchto prezentací nenese odpovědnost za údaje a názory autorů jednotlivých přednášek. Žádná část zveřejněných prezentací nesmí být bez předchozího souhlasu jednotlivých autorů kopírována a rozmnožována za účelem dalšího rozšiřování, např. v podobě přednášky nebo publikace. V případě použití prezentovaných dat je nutné vždy uvádět jméno autora, jako citovaný zdroj těchto dat. Pokud není prezentace zveřejněna, autor nedal souhlas.

Mohlo by Vás zajímat