» Kongres Hradecké vakcinologické dny » XIII. Hradecké vakcinologické...
5. 10. 2017

XIII. Hradecké vakcinologické dny 5. - 7.10.2017

Prezentace (PDF soubory):

Bartková D. - Atypický průběh klíšťové encefalitidy
Cabrnochová H. - Novinky v očkování dětí
Gottvaldová E. - Úloha Ministerstva zdravotnictví v očkování v ČR
Hozáková L. - Byla to závažná nežádoucí reakce po očkování proti žluté zimnici?
Hudáčková D. - Profylaxia hepatitídy B
Husa P. ml. - Hepatitida A – potenciálně komplikované onemocnění
Chlíbek R. - Nová doporučení v očkování
Chlíbek R. - Proč evidence based očkování?
Jágrová Z. - Importované spalničky na území hl. m. Prahy
Jeseňák M. - Imunológia infekčných ochorení preventabilných očkovaním
Jilichová Nová V. - Očkování MenB v nejmladší věkové kategorii
Kosina P. - Infekční nemoci a (ne)možnost očkování
Kozáková J. - Evidence based hodnocení účinnosti očkování proti pneumokokovým onemocněním v České republice
Kračmarová R. - Invazivní pneumokokové onemocnění u dvouletého dítěte – kazuistika preventabilního onemocnění
Křížová P. - Epidemiologická situace invazivního meningokokového onemocnění v České republice
Křížová P. - Evidence based doporučení k očkování proti meningokokovým onemocněním v České republice
Limberková R. - Specifika laboratorní diagnostiky spalniček a příušnic ve vysoce proočkované populaci
Luňáčková J. - Analýzy nemocnosti parotitidou v letech 2016 a 2017 – Jihočeský kraj
Manďáková Z. - Očkování proti žluté zimnici a japonské encefalitidě
Marešová V. - Přehled nejvýznamnějších nákaz přenášených komáry
Marešová Z. - Cholera – zavlečené onemocnění (kazuistika)
Nečas T. - Autismus a očkování – nekonečný příběh
Pazdiora P. - Historie a současnost očkování proti spalničkám a příušnicím v České republice, epidemiologická situace, sérologické přehledy
Pellantová V. - Invazivní meningokoková onemocnění u adolescentů
Pellantová V. - Příušnice v těhotenství
Petroušová L. - Chřipka není pouhé nachlazení
Petroušová L. - Spalničky – klinické zkušenosti z epidemie v Ostravě
Prymula R. - Legislativní změny českého očkovacího kalendáře a jejich důvody
Richterová L. - Vývoj vakcín proti malárii
Rob F. - Prevalence a konkordance HPV v monogamních heterosexuálních párech, ve kterých ženy mají genitální bradavice nebo cervikální intraepiteliální neoplazii
Sehnal B. - Očkování proti HPV infekci – pohled gynekologa
Smetana J. - Epidemiologie, prognóza a novinky v očkování proti chřipce
Smetana J. - Současný stav a budoucí vývoj HPV vakcinace
Tachezy R. - Proč očkovat chlapce a muže proti HPV?
Trmal J. - Klinický průběh spalniček během epidemie v Ústeckém kraji v roce 2014
Trojánek M. - Vývoj vakcín proti horečkám dengue, chikungunya a Zika
Zemánková J. - Perinatologické centrum v Hradci Králové a přístup k očkování předčasně narozených dětí

Vydavatel těchto prezentací nenese odpovědnost za údaje a názory autorů jednotlivých přednášek. Žádná část zveřejněných prezentací nesmí být bez předchozího souhlasu jednotlivých autorů kopírována a rozmnožována za účelem dalšího rozšiřování, např. v podobě přednášky nebo publikace. V případě použití prezentovaných dat je nutné vždy uvádět jméno autora, jako citovaný zdroj těchto dat. Pokud není prezentace zveřejněna, autor nedal souhlas.

Mohlo by Vás zajímat