» Kongres Hradecké vakcinologické dny » IX. Hradecké vakcinologické dn...
4. 12. 2013

IX. Hradecké vakcinologické dny 2013, 3. - 5. 10. 2013

Prezentace (PDF soubory):

• Bencko V. - Toxoalergické komplikace vakcinace/očkování a antivakcinační aktivity (není souhlas autora)
• Beran J. - Současné poznatky k očkování proti pneumokokům (není souhlas autora)
• Blechová Z. - Klinické aspekty invazivních meningokokových onemocnění (není souhlas autora)
Boštík P. - Spalničky v éře vakcinace
Cabrnochová H. - Novinky v očkování, co přinesl rok 2013 a co můžeme očekávat
Cabrnochová H. - Očkovací kalendář v prvním roce života
• Cabrnochová H. - Očkování proti meningokokům u dětí, vývoj a aktuální situace v ČR (není k dispozici)
Cabrnochová H. Historie očkovacího kalendáře dětí v ČR
Dražan D. - Účinnost očkování proti chřipce u dětí
Dražan D. - Vakcinace dětí proti VHB - kojenecký věk jako optimální pro zahájení očkování. Očkování proti pertusi - zvýšení ochrany u nejmladších dětí
Chlíbek R. - Současné očkovací kalendáře evropských zemí v porovnání s českým kalendářem
• Jágrová Z. - Výsledky proočkovanosti proti tuberkulóze na území hlavního města Prahy u dětí narozených od 1. 1. 2012 do 30. 6. 2012(není souhlas autora)
Janout V. - Epidemiologie tetanu a problémy imunity
Jílková E. - Prevence klíšťové meningoencefalitidy u starších osob
• Kosina P. - Spalničky (Osýpky) - „problematická“ vakcína a nejednotné vakcinační přístupy (není souhlas autora)
Kozáková J. - Surveillance invazivního pneumokokového onemocnění v České republice
Krištúfková Z. - Novinky v očkování v SR
Křížová P. - Aktuální epidemiologická data v ČR
Křížová P. Invazivní meningokokové onemocnění - epidemiologická situace a podklady pro vakcinační doporučení
Kynčl J. - Epidemiologie chřipky u dětí
Marešová V. - Meningokoková onemocnění ve 21. století - pohled klinika
Pazdiora P. - Invazivní meningokoková onemocnění v Západočeském kraji - kdy a jak očkovat proti meningokokovým infekcím vyvolaných séroskupinou B
Pazdiora P. - Rotavirové gastroenteritidy v ČR, údaje o proočkovanosti, selhání vakcinace
Petroušová L. Klíšťová encefalitida u dětí, význam očkování
Prattingerová J. - I zdravé dítě může zemřít na chřipku - kazuistika
Prattingerová J. - Současné možnosti komplexní prevence meningokoků skupin A, C, W - 135 a Y
Prymula R. - Nové možnosti prevence meningokoků skupiny B
Prymula R. - Očkování proti meningokokovým nákazám: zahraniční zkušenosti
Prymula R. - Quo vadis vakcinologie?
• Roháčová H. - Pneumonie, možnosti prevence vakcinací (není k dispozici)
• Rumlarová Š. - Vakcinace dětí proti VHB - je kojenecký věk jako optimální pro zahájení očkování? Očkování proti pertusi - lze opravdu zvýšit ochranu nejmladších dětí?
Smetana J. - Současnost vakcinace proti tetanu
Smola J. - Tetanus domácích zvířat a pokroky v jeho prevenci
Špliňo M. - Spalničky - znovu se objevující problém v Evropě
Štěpánová V. - Parotitida - vracející se onemocnění
• Urbančíková I. - Spalničky (Osýpky) - trvající význam očkování dětí v současné epidemiologické situaci (není souhlas autora)
• Valenta V. - Role MZČR v dohledu nad systémem očkování (není souhlas autora)
Vaverková R. Klíšťová encefalitida pohledem epidemiologa
Vesikari T. - Benefits of routine rotavirus vaccination - experience from Finland

Vydavatel těchto prezentací nenese odpovědnost za údaje a názory autorů jednotlivých přednášek. Žádná část zveřejněných prezentací nesmí být bez předchozího souhlasu jednotlivých autorů kopírována a rozmnožována za účelem dalšího rozšiřování, např. v podobě přednášky nebo publikace. V případě použití prezentovaných dat je nutné vždy uvádět jméno autora, jako citovaný zdroj těchto dat. Pokud není prezentace zveřejněna, autor nedal souhlas.

Mohlo by Vás zajímat