» Doporučení a stanoviska » Stanovisko k vzájemné kombinov...
2. 11. 2022

Stanovisko k vzájemné kombinovatelnosti vakcín Varilrix a Varivax proti planým neštovicím

Vzhledem k výpadkům v dostupnosti jednotlivých vakcín proti planým neštovicím vydává Česká vakcinologická společnost ČLS JEP následující stanovisko k možné zaměnitelnosti dvou schválených vakcín používaných v České republice.

Vakcíny
V obou případech se jedná o živé atenuované vakcíny  vycházející z původního vakcinačního  kmene Oka v různé modifikaci:

  • Vakcína Varilrix (GlaxoSmithKline Biologicals SA) obsahující 1995,26 PFU živého oslabeného viru varicely (kmen Oka) produkovaného na tkáňové kultuře MRC-5 lidských diploidních buněk v 0,5 ml jedné dávky.
  • Vakcína Varivax (Merck Sharp&Dohme B.V.) obsahující ≥ 1 350 PFU živého oslabeného viru varicely (kmen Oka/Merck) produkovaného na tkáňové kultuře MRC-5 lidských diploidních buněk v 0,5 ml jedné dávky.

Zaměnitelnost

  • Obě vakcíny proti planým neštovicím je možné vzájemně kombinovat. Po podání jedné dávky vakcíny Varilrix nebo Varivax lze podat jednu dávku jiné vakcíny proti varicele, bez ohledu na pořadí dávky.
  • Osobám, které byly dříve očkovány jednou dávkou vakcíny Varilrix, lze podat druhou dávku vakcíny Varivax.
  • Osobám, které byly dříve očkovány jednou dávkou vakcíny Varivax, lze podat druhou dávku vakcíny Varilrix.

Způsob podání a očkovací schéma
Vakcíny se podávají preferenčně subkutánně (s.c.). Intramuskulární podání (i.m.) je také možné. Preferovanými místy k podání injekce jsou u malých dětí anterolaterální oblast stehna a u větších dětí, dospívajících a dospělých oblast deltového svalu.

Očkovací schéma je dvoudávkové. Pokud se s vakcinací začne mezi 9. a 12. měsícem věku, druhá dávka se podává nejméně po 3 měsících.

U jedinců starších 12 měsíců je vhodné druhou dávku podat nejméně 6 týdnů po podání první dávky. V žádném případě nemá být interval mezi dávkami kratší než 1 měsíc.

Není-li podána druhá dávka vakcíny v doporučených intervalech, doplní se kdykoliv později v případě, že jedinec od podání první dávky neprodělal klinickou formu planých neštovic.

Obě očkovací látky lze rovněž podávat vnímavým jedincům exponovaným planým neštovicím jako post-expoziční profylaxe kontaktů s nemocným. Vakcinace do 3 dnů od expozice může zabránit klinicky zjevné infekci (≥ 90% účinnost) nebo může průběh modifikovat. Navíc existují omezené údaje ukazující, že očkování až 5 dní od expozice může pozitivně modifikovat závažnost průběh infekce (70% účinnost). 

 

Prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.
předseda
Česká vakcinologická společnost ČLS JEP

Schváleno výborem ČVS ČLS JEP dne 2. 11. 2022

Stáhnout jako PDF

Mohlo by Vás zajímat

Aktualizace 1.3. 2024 (1. verze z 13. prosince 2023)

Virus varicella-zoster (VZV) patří mezi DNA viry, jedná se o herpetický virus z čeledi Alfa-Herpesviridae. Lidský organismus je jediný rezervoár a zdroj infekce. Přestože má jediný sérotyp, genové analýzy umožňují jeho další dělení na 7 genotypů. Varicela (plané neštovice) je primární manifestací infekce, reaktivací viru v senzitivních gangliích dochází k onemocnění herpes zoster.

Respirační syncytiální virus (RSV) patří k nejčastějším příčinám hospitalizace pro infekce dolních cest dýchacích v kojeneckém věku. RSV infekce nemají žádnou kauzální terapii. Léčba je pouze podpůrná a mnohdy zahrnuje intenzivní péči. Od roku 2023 jsou k dispozici nové možnosti prevence RSV infekcí v kojeneckém věku prostřednictvím pasivní imunizace kojence očkováním těhotné matky nebo podáním monoklonálních protilátek v novorozeneckém nebo kojeneckém věku.

Streptococcus pneumoniae běžně označovaný jako pneumokok patří k nejčastějším bakteriálním původcům onemocnění u dětí. Pneumokokové infekce mají velmi různorodé manifestace a klinické jednotky od slizničních onemocnění...

Aktualizace Doporučeného postupu Společnosti infekčního lékařství a České vakcinologické společnosti ČLS JEP. Jako hyposplenismus označujeme stavy, kdy je slezina sice anatomicky přítomna, neplní však adekvátně svoje funkce. Jako asplenii označujeme stav, kdy slezina definitivně chybí (anatomická asplenie), nebo definitivně ztratila svou funkci (funkční asplenie).