» Doporučení a stanoviska » Prohlášení ČVS JEP k pandemick...
18. 9. 2009

Prohlášení ČVS JEP k pandemické (prasečí) chřipce

Česká vakcinologická společnost vyjadřuje vážné znepokojení nad situací spojenou s očkováním proti pandemické chřipce.

V masmédiích je dopřáváno sluchu odpíračům očkování pod rouškou zachování vyváženosti zpravodajství v takové míře, že ve společnosti byl navozen dojem, že vlastně ani odborníci neví, jestli je či není vakcína bezpečná či vůbec existuje hrozba chřipky. Odborníci jsou schopni doložit svá tvrzení fakty, avšak těm, kteří se za odborníky jenom vydávají, stačí zcela neověřené zprávy, aby kolem sebe šířili tuto nejistotu. Celý problém se výrazně zpolitizoval a snaha získat laciné politické body vede až k odborně naprosto nekorektním vyjádřením, které však část laické veřejnosti bohužel akceptuje. Výrazně se na tomto stavu podílí i část lékařů.

Pandemická (prasečí) chřipka a její původce se chovají velmi nevyzpytatelně a na světě není odborník, který by přesně předpověděl, jak se celá situace vyvine. Máme pouze modely a zkušenosti z minulých let. Může přijít klinicky závažnější forma, ale také nemusí. Zde jistě existuje určitá nejistota. Nejistota se však rozhodně netýká bezpečnosti či dostatečného „vyzkoušení“ vakcíny. V tuto chvíli byla vakcína prověřena již na milionech osob a zcela nepochybně svoji bezpečnost prokázala. Zejména pro rizikové skupiny je prospěšnost očkování zcela zřejmá. Očkování proti pandemické (prasečí) chřipce je dobrovolné. Stát ani firmy v současné době již na skutečnosti, jestli se dáte či nedáte očkovat prakticky nic nezískají. Oprostěte se tedy od politiky a nesmyslných argumentů a mějte při svém rozhodování na paměti jen a pouze své zdraví.

Za Českou vakcinologickou společnost JEP

Prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Mohlo by Vás zajímat

Chřipka je infekční onemocnění dýchacích cest způsobující vysokou morbiditu a mortalitu. Každoročně je viry chřipky infikováno 5-15 % obyvatel. Nejvyšší mortalitu, riziko rozvoje komplikací a hospitalizace mají senioři a osoby jakéhokoliv věku s vybranými chronickými onemocněními.

Streptococcus pneumoniae běžně označovaný jako pneumokok patří k nejčastějším bakteriálním původcům onemocnění u dětí. Pneumokokové infekce mají velmi různorodé manifestace a klinické jednotky od slizničních onemocnění...

Aktualizace Doporučeného postupu Společnosti infekčního lékařství a České vakcinologické společnosti ČLS JEP. Jako hyposplenismus označujeme stavy, kdy je slezina sice anatomicky přítomna, neplní však adekvátně svoje funkce. Jako asplenii označujeme stav, kdy slezina definitivně chybí (anatomická asplenie), nebo definitivně ztratila svou funkci (funkční asplenie).

Aktualizace 1.3. 2024 (1. verze z 13. prosince 2023)

Virus varicella-zoster (VZV) patří mezi DNA viry, jedná se o herpetický virus z čeledi Alfa-Herpesviridae. Lidský organismus je jediný rezervoár a zdroj infekce. Přestože má jediný sérotyp, genové analýzy umožňují jeho další dělení na 7 genotypů. Varicela (plané neštovice) je primární manifestací infekce, reaktivací viru v senzitivních gangliích dochází k onemocnění herpes zoster.

Předčasně narozené dětí (narozené před dokončeným 37. gestačním týdnem) mají zvýšené riziko získání očkováním preventabilních infekcí a rozvoje jejich komplikací.