» Doporučení a stanoviska » Doporučený postup České vakcin...
6. 12. 2012

Doporučený postup České vakcinologické společnosti pro očkování proti meningokokovým onemocněním

V České republice probíhá očkování proti meningokokovým nákazám jako nepovinné, dobrovolné očkování. Od dubna 2012 je v Evropě registrována meningokoková konjugovaná tetravakcína A, C, W-135 a Y pro použití od 12 měsíců věku a starších (NIMENRIX) a byla rozšířena registrace meningokokové konjugované tetravakcíny (MENVEO) pro použití od 2 let věku. Konjugovaná tetravakcína je nejvhodnější z dostupných vakcín pro zajištění co nejširší dostupné ochrany zejména při častém cestování mladých osob. Složka Y obsažená v tetravakcíně navíc zajišťuje ochranu proti meningokoku séroskupiny Y, která i v České republice způsobuje nejvyšší smrtnost ze všech séroskupin.

Česká vakcinologická společnost na základě dat surveillance v České republice a v souladu se současnými poznatky doporučuje následující vakcinační strategii pro Českou republiku:

1) U pre-adolescentů ve věku od 11 let, nejpozději do 15 let věku doporučuje provést očkování jednou dávkou konjugované tetravakcíny A, C, W-135 a Y. Toto očkování by bylo přeočkováním u pre-adolescentů, kteří již byli očkováni v dětském věku meningokokovou konjugovanou či polysacharidovou vakcínou a primovakcinací u těch, kteří v dětském věku očkováni nebyli. Dle nejnovějších poznatků se doporučuje s ohledem na individuální riziko přeočkování konjugovanými vakcínami v intervalu 5 let.

2) Očkování jednou dávkou meningokokové konjugované tetravakcíny A, C, W-135 a Y je možné aplikovat u malých dětí, zpravidla ve věku 1 - 2  let s ohledem na zvážení individuálního rizika (nástup do kolektivu, jeslí, společná cvičení s malými dětmi, plavání kojenců a batolat), zejména před nástupem do kolektivu.

3) U předškolních dětí ve věku 5 - 6 roků je možné provést přeočkování jednou dávkou konjugované tetravakcíny A, C, W-135 a Y, které je vhodné provést za 5 let od aplikace první dávky konjugované tetravakcíny. Toto očkování by bylo přeočkováním u dětí, které již byly očkovány meningokokovou konjugovanou či polysacharidovou vakcínou a primovakcinací u těch, které očkovány nebyly.

4) Očkování (přeočkování) jednou dávkou konjugované tetravakcíny A, C, W-135 a Y je možné také u dospělých osob, zejména u mladých dospělých ve věku do 25 let (před vstupem na vysokou školu) a s ohledem na zvážení individuálního rizika (účast na hudebních festivalech, cestování, pobyt v kolektivech).

5) Očkování meningokokovými vakcínami je prováděno u 3 skupin rizikových pacientů bez ohledu na věk:

  • u pacientů s agenezí sleziny, po splenektomii nebo s poruchou funkce sleziny;
  • u pacientů po autologní a alogenní transplantaci kmenových hemopoetických buněk;
  • u pacientů s primárními a sekundárními imunodeficity, včetně deficitu komplementu.

Přeočkování se provádí po 5 letech.

Uvedené konjugované vakcíny neposkytují ochranu proti meningokokovým onemocněním vyvolaným séroskupinou B (MenB). Vzhledem k tomu, že v současné době séroskupina B působí až 75% invazivních meningokokových onemocnění, je nezbytné sledovat vývoj nových očkovacích látek proti MenB a hodnotit vhodnost jejich použití v České republice.

Stáhnout stanovisko jako PDF

Mohlo by Vás zajímat

Tímto doporučením se aktualizuje Doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP pro očkování proti invazivním meningokokovým onemocněním z 1. 6. 2020. Invazivní meningokoková onemocnění (IMO) patří mezi závažná interhumánně přenosná infekční onemocnění vyvolaná gramnegativním diplokokem Neisseria meningitidis, nejčastěji séroskupinami A, B, C, W a Y.

Tímto doporučením se aktualizuje Doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP pro očkování proti invazivním meningokokovým onemocněním z 15. ledna 2018. Invazivní meningokoková onemocnění (IMO) patří mezi závažná interhumánně přenosná infekční onemocnění vyvolaná gramnegativním diplokokem Neiserria meningitidis, nejčastěji séroskupinami A, B, C, W, Y.

Meningokoková onemocnění patří mezi závažná interhumánně přenosná infekční onemocnění vyvolaná gram negativním diplokokem Neiserria meningitidis, nejčastěji séroskupiny A, B, C, W, Y. Zdrojem nákazy bývá asymptomatický nosič nebo nemocný jedinec. Nejzávažnější klinickou formou onemocnění jsou meningokokové meningitidy a septikémie.

Meningokoková onemocnění jsou striktně interhumánně přenosná infekční onemocnění vyvolaná gram negativním diplokokem Neiserria meningitidis. Jsou známé klinické projevy onemocnění v rozsahu od asymptomatického nosičství až po závažná invazivní onemocnění. N. meningitidis zůstává v současnosti hlavní příčinou bakteriálních meningitid a septikémií.

Členské státy Evropské unie byly cestou systému rychlého varování informovány o zvýšeném výskytu případů invazivního meningokokového onemocnění (IMO), z nichž některá byla smrtelná, u mužů praktikujících sex s muži v Belgii, v Německu (Berlín) a ve Francii (Paříž).