» Doporučení a stanoviska » Doporučení České vakcinologick...
23. 10. 2013

Doporučení České vakcinologické společnosti pro očkování dětí proti chřipce

Chřipka je závažné infekční onemocnění, které je stále příčinou významné morbidity a mortality nejenom celosvětově, ale také v České republice. Každoroční očkování proti chřipce má prokazatelný preventivní efekt a očkování rizikových skupin je nejdůležitější prevencí vzniku chřipky a jejich komplikací jako jsou např. pneumonie. Průběh chřipky u dětí může mít svá specifika spojená s relativně častou gastrointestinální symptomatologií, rizikem výskytu febrilních křečí a u kojenců hrozí riziko akutní stenozující laryngotracheobronchitidy. U dětí přetrvává delší vylučování chřipkového viru a děti se tak stávají významným zdrojem nákazy pro dospělou populaci. Očkování dětí může mít pozitivní vliv na počet hospitalizací a úmrtí dospělých na chřipku, zejména seniorů.

Je doporučeno každoroční očkování dětí s rizikovými faktory (obvykle chronické onemocnění nebo chronický stav) predisponujícími k závažnějšímu průběhu chřipky. Kromě dětí s rizikovými faktory jakéhokoli věku jsou v největším riziku vzniku komplikací a závažného průběhu chřipky děti do 60 měsíců věku bez ohledu na jejich zdravotní stav. K závažnému průběhu chřipky může dojít i u zcela zdravého dítěte.
K očkování dětí od 6 měsíců věku jsou k dispozici registrované subjednotkové nebo štěpené vakcíny odpovídajícího složení pro danou chřipkovou sezónu.  Vakcíny proti chřipce s intradermální aplikací nejsou schváleny pro děti < 18 let věku.
Pro očkování dětí proti chřipce je doporučen následující počet dávek vakcíny:

  • Dítě od věku 6 měsíců do 18 let, které již bylo někdy v minulosti očkováno proti chřipce a/nebo s vysokou pravděpodobností chřipku prodělalo, dostane pouze 1 dávku vakcíny.
  • Dítě mladší 9 let, které nenavštěvovalo kolektivní předškolní nebo školní zařízení a nemá objektivní anamnestické údaje o prodělané chřipce v minulosti, dostane 2 dávky vakcíny.
  • Dítě mladší 9 let, které má jakékoliv rizikové faktory predisponující k závažnějšímu průběhu chřipky a nebylo v minulosti očkováno, dostane vždy 2 dávky vakcíny bez ohledu na anamnestické údaje o prodělané chřipce.

Při aplikaci dvou dávek je nejmenší možný rozestup mezi dávkami 4 týdny. Velikost dávky je stanovena podle jednotlivého typu vakcíny dle SPC (0,25 nebo 0,5 ml).


Stáhnout jako PDF

Mohlo by Vás zajímat

Chřipka je infekční onemocnění dýchacích cest způsobující vysokou morbiditu a mortalitu. Každoročně je viry chřipky infikováno 5-15 % obyvatel. Nejvyšší mortalitu, riziko rozvoje komplikací a hospitalizace mají senioři a osoby jakéhokoliv věku s vybranými chronickými onemocněními.

Respirační syncytiální virus (RSV) patří k nejčastějším příčinám hospitalizace pro infekce dolních cest dýchacích v kojeneckém věku. RSV infekce nemají žádnou kauzální terapii. Léčba je pouze podpůrná a mnohdy zahrnuje intenzivní péči. Od roku 2023 jsou k dispozici nové možnosti prevence RSV infekcí v kojeneckém věku prostřednictvím pasivní imunizace kojence očkováním těhotné matky nebo podáním monoklonálních protilátek v novorozeneckém nebo kojeneckém věku.

Streptococcus pneumoniae běžně označovaný jako pneumokok patří k nejčastějším bakteriálním původcům onemocnění u dětí. Pneumokokové infekce mají velmi různorodé manifestace a klinické jednotky od slizničních onemocnění...

Aktualizace Doporučeného postupu Společnosti infekčního lékařství a České vakcinologické společnosti ČLS JEP. Jako hyposplenismus označujeme stavy, kdy je slezina sice anatomicky přítomna, neplní však adekvátně svoje funkce. Jako asplenii označujeme stav, kdy slezina definitivně chybí (anatomická asplenie), nebo definitivně ztratila svou funkci (funkční asplenie).

Aktualizace 1.3. 2024 (1. verze z 13. prosince 2023)

Virus varicella-zoster (VZV) patří mezi DNA viry, jedná se o herpetický virus z čeledi Alfa-Herpesviridae. Lidský organismus je jediný rezervoár a zdroj infekce. Přestože má jediný sérotyp, genové analýzy umožňují jeho další dělení na 7 genotypů. Varicela (plané neštovice) je primární manifestací infekce, reaktivací viru v senzitivních gangliích dochází k onemocnění herpes zoster.