» Doporučení a stanoviska » Doporučení České vakcinologick...
23. 10. 2013

Doporučení České vakcinologické společnosti pro očkování dětí proti chřipce

Chřipka je závažné infekční onemocnění, které je stále příčinou významné morbidity a mortality nejenom celosvětově, ale také v České republice. Každoroční očkování proti chřipce má prokazatelný preventivní efekt a očkování rizikových skupin je nejdůležitější prevencí vzniku chřipky a jejich komplikací jako jsou např. pneumonie. Průběh chřipky u dětí může mít svá specifika spojená s relativně častou gastrointestinální symptomatologií, rizikem výskytu febrilních křečí a u kojenců hrozí riziko akutní stenozující laryngotracheobronchitidy. U dětí přetrvává delší vylučování chřipkového viru a děti se tak stávají významným zdrojem nákazy pro dospělou populaci. Očkování dětí může mít pozitivní vliv na počet hospitalizací a úmrtí dospělých na chřipku, zejména seniorů.

Je doporučeno každoroční očkování dětí s rizikovými faktory (obvykle chronické onemocnění nebo chronický stav) predisponujícími k závažnějšímu průběhu chřipky. Kromě dětí s rizikovými faktory jakéhokoli věku jsou v největším riziku vzniku komplikací a závažného průběhu chřipky děti do 60 měsíců věku bez ohledu na jejich zdravotní stav. K závažnému průběhu chřipky může dojít i u zcela zdravého dítěte.
K očkování dětí od 6 měsíců věku jsou k dispozici registrované subjednotkové nebo štěpené vakcíny odpovídajícího složení pro danou chřipkovou sezónu.  Vakcíny proti chřipce s intradermální aplikací nejsou schváleny pro děti < 18 let věku.
Pro očkování dětí proti chřipce je doporučen následující počet dávek vakcíny:

  • Dítě od věku 6 měsíců do 18 let, které již bylo někdy v minulosti očkováno proti chřipce a/nebo s vysokou pravděpodobností chřipku prodělalo, dostane pouze 1 dávku vakcíny.
  • Dítě mladší 9 let, které nenavštěvovalo kolektivní předškolní nebo školní zařízení a nemá objektivní anamnestické údaje o prodělané chřipce v minulosti, dostane 2 dávky vakcíny.
  • Dítě mladší 9 let, které má jakékoliv rizikové faktory predisponující k závažnějšímu průběhu chřipky a nebylo v minulosti očkováno, dostane vždy 2 dávky vakcíny bez ohledu na anamnestické údaje o prodělané chřipce.

Při aplikaci dvou dávek je nejmenší možný rozestup mezi dávkami 4 týdny. Velikost dávky je stanovena podle jednotlivého typu vakcíny dle SPC (0,25 nebo 0,5 ml).


Stáhnout jako PDF

Mohlo by Vás zajímat

Chřipka je infekční onemocnění dýchacích cest způsobující vysokou morbiditu a mortalitu. Každoročně je viry chřipky infikováno 5-15 % obyvatel. Nejvyšší mortalitu, riziko rozvoje komplikací a hospitalizace mají senioři a osoby jakéhokoliv věku s vybranými chronickými onemocněními.

Pásový opar, herpes zoster (HZ) je onemocnění způsobené reaktivací viru varicella-zoster a je hrozbou pro každého, kdo v minulosti onemocněl planými neštovicemi. V Evropě prodělá onemocnění planými neštovicemi více jak 90 % osob, v České republice (ČR) podle údajů sérologického přehledu z let 1996-1997 dokonce 90–98 % osob starších 40 let.

Toto doporučení nahrazuje a doplňuje všechna předchozí doporučení týkající se očkování nebo přeočkování proti onemocnění covid-19 vydaná ČVS ČLS JEP před datem 22. června 2023.

Tímto doporučením se aktualizuje Doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP pro očkování proti invazivním meningokokovým onemocněním z 1. 6. 2020. Invazivní meningokoková onemocnění (IMO) patří mezi závažná interhumánně přenosná infekční onemocnění vyvolaná gramnegativním diplokokem Neisseria meningitidis, nejčastěji séroskupinami A, B, C, W a Y.